Spring til indhold
Nyhed

Odense går videre i konkurrencen om De Mange Generationers By

03-07-2012

Konkurrencen er udskrevet af Socialstyrelsen og Social- og Integrationsministeriet for at sætte fokus på, hvordan vi skaber byer, der er attraktive at leve i for ældre borgere. Ikke kun til gavn for ældre, men til gavn for alle generationer i byen. I alt er 10 byer gået videre, og de skal i efteråret kvalificere ansøgningerne yderligere. Den endelige vinder udnævnes d. 4. december. 1. præmien er 200.000 kr., som skal anvendes til konkrete initiativer i området.

 

Konkurrencen sætter fokus på den betydning, byers og lokalmiljøers indretning og organisering har for mennesker – og særligt for ældre borgere. Den skal give inspiration til, hvordan gode og inkluderende by- og lokalmiljøer kan understøtte en øget livsglæde og et mere aktivt liv hos den enkelte samt en øget sammenhængskraft imellem mennesker.

 

Bellinge Fælled
Odense indsendte en ansøgning med afsæt i Bellinge Fælled - en helt ny bydel i støbeskeen. Til efteråret går de første maskiner i jorden. Det bliver en bæredygtig bydel - et område med blandet bebyggelse, nye typer af boliger og store let tilgængelige friarealer, der bugter sig som grønne og blå strøg gennem landskabet.

 

Beboerne skal sammen skabe miljøet og rammerne i lokalområdet. De vil blive inddraget meget tidligere end normalt og fra begyndelsen have noget at være fælles om på tværs af generationer. At skabe nyt på tværs af beboerne betyder, at den ældre generation ikke oplever at blive hægtet af udviklingen, men er med til at skabe fremtiden.

 

Bydelen skal understøtte et aktivt nærmiljø, hvor den enkeltes ressourcer kommer i spil, og hvor de menneskelige værdier udnyttes på tværs af generationer. Der kan være nyttehaver og frugtplantager på fællesarealerne, som de ældre hjælper de unge med at anlægge. Der skal plantes om foråret, luges om sommeren og laves most om efteråret. Måske munder det ud i fællesspisning? Fællesskab og mødesteder skaber lokalsamfund med færre konflikter og større tryghed for alle, for et godt liv for ældre kan ikke tænkes uafhængigt af andre aldersgrupper.

 

-Med Bellinge Fælled vil Odense Kommune vise, at vi gør det, vi siger, og at vi tør gøre det på helt nye måder. Vi skal skabe rammerne for det gode liv for alle generationer i tæt samarbejde med borgerne, siger Stadsdirektør Jørgen Clausen.  Her har vi chancen for at gøre det helt fra bunden, og det bliver en meget spændende og lærerig proces. Jeg glæder mig til at se, hvordan vi hen over efteråret helt konkret får kvalificeret ansøgningen i samarbejde med borgere, organisationer, foreninger og andre, som gerne vil være med til at gøre vores ansøgning til vinderansøgningen, siger Jørgen Clausen.

 

Næste skridt
I konkurrencens næste fase skal de udvalgte byer kvalificere deres projekter i samarbejde med Socialstyrelsen og WHO.

 
Foreninger, råd og andre interesserede i Bellinge-området vil komme til at høre meget mere om dette efter sommerferien. Der vil blive skabt en proces, hvor man har mulighed for at være med til at kvalificere ansøgningen og komme med konkrete bud på aktiviteter og løsninger.

 

Vinderen kåres på en konference den 4. december 2012. Konferencen markerer afslutningen på ”Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne.”

 

Læs mere om konkurrencen på http://www.servicestyrelsen.dk/aeldre/aktiv-aldring/de-mange-generationers-by

 

Kontaktinformation
Kristina Dienhart, chefkonsulent, By- og Kulturforvaltningen, e-mail: ksd@odense.dk, tlf.: 51166617.
Jette Flinch Nyrop, arkitekt, By- og Kulturforvaltningen, e-mail: jfn@odense.dk, tlf.: 65512510.