Spring til indhold
Nyhed

Nyt læringslokomotiv i Odense skal få unge i uddannelse

28-06-2012

Et mangfoldighedsuniversitet – et læringslokomotiv – et ungemiljø for læring og uddannelse. Betegnelserne for Camp U - der er blevet til i et tæt samarbejde mellem University College of Lillebælt (UCL), Syddansk Universitet (SDU) og Odense Kommune - er mange. Det skyldes, at der med Camp U betrædes helt nye veje for at motivere og støtte unge på vej i uddannelse. Samtidig vil de nye vejes effekter blive fulgt tæt, og dermed bliver Camp U også et forskningsmiljø.

”Ungdomsledigheden er samfundets største problem i øjeblikket. Vi risikerer at miste hele ungdomsårgange på gulvet, fordi for mange stadig ikke får en uddannelse. Uddannelse er vejen ind på fremtidens arbejdsmarked. Derfor skal vi støtte og motivere især de unge, som har svært ved at se sig selv i det målrettede uddannelsessystem. Det er dem, vi skal fange og motivere på Camp U”, lyder det fra rådmand Peter Rahbæk Juel (S) fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Et attraktivt ungecenter

Camp U holder til på en tidligere folkeskole i Vollsmose. Her er foreløbig Rising Ungdomsskole flytter ind med sine 10. klasser og øvrige ungdomsskoleaktiviteter. Samtidig er der indgået en række partnerskabsaftaler mellem SDU, UCL og Odense Kommune om en række uddannelses-aktiviteter på Camp U. Sammen skal parterne skabe et attraktivt ungecenter, der skal sætte fokus på unges motivation og lyst til læring, udvikling og uddannelse.

På vejledningsfeltet står Camp U også stærkt, påpeger rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen, Stina Willumsen (SF). 

”Der er to ting, jeg særligt godt kan lide ved Camp U. For det første flytter ungdomsvejledningen også ind. De unge kommer til at opleve langt større sammenhæng mellem uddannelse og vejledning. For det andet etablerer vi med Camp U et sprudlende ungemiljø, der kan være løftestang for Odense Kommunes Ungestrategi. Vi har ikke været gode nok til at tilbyde de unge undervisning, der motiverer og inspirerer dem. Undervisning, der giver dem lyst til at stå op om morgenen. Vi skal i Odense være ambitiøse på vegne af alle unge. Og det er netop det, vi er med Camp U.”

Innovation på dagsordenen

Camp U er det første ungecenter af sin art i Danmark, og det har allerede fået Børn- og Undervisningsministeriets bevågenhed. På et nyligt afholdt møde, var der mange lovord overfor det odenseanske uddannelsessamarbejde.

”Ministeriet var meget positiv overfor tankerne omkring Camp U. Vi har en række planer fx om en helt ny fleks-uddannelse, som fik ministeriet til at spidse øre. Så det er helt sikkert noget, vi skal arbejde meget mere med, slutter Nanna Muusmann, der er Odense Kommunes projektleder på Camp U.

Camp U åbnes torsdag den 28. juni kl. 13.30 med deltagelse af minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) og rektor for UCL, Erik Knudsen, samt rådmændene fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen. Pressen er velkommen.

Fakta:

Odense Kommune besluttede i maj 2011 at iværksætte Camp U som en løftestang til kommunens Ungestrategi. Formålet er, at Camp U som et attraktivt ungecenter skal sætte fokus på unges motivation og lyst til læring, udvikling og uddannelse. Camp u skal arbejde med etablering af et attraktivt og motiverende ungemiljø, ungeinddragelse og ungeindflydelse, unge som ressource samt med målet om, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

Kontaktpersoner:

Nanna Muusmann, projektleder, tlf. 40 48 60 14, mail: nbmu@odense.dk

Peter Rahbæk Juel, rådmand for Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen, tlf: 30 51 31 15, mail: pnie@odense.dk

Stina Willumsen, Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, tlf. 26 21 98 10, stina@odense.dk