Spring til indhold
Nyhed

Ny undersøgelse: Odense er Danmarks mest erhvervsvenlige storby

20-08-2012
- Vi knokler for at skabe de bedste rammer for byens virksomheder, så vi kan få styrket væksten og nedbragt arbejdsløsheden.
Vores fokuserede indsats for at skabe det bedst mulige erhvervsklima skal skabe flere jobs i Odense, og det glæder mig derfor, at undersøgelsen bekræfter, at vi er på rette vej, siger borgmester Anker Boye.
 
- Samtidig med at vi forbedrer vores erhvervsklima, fastholder vi vores investeringer i byens udvikling, så vi skaber en holdbar vækst i Odense. Frem mod 2020 investeres der mere end 25 mia. kr. i Odense. De investeringer er ikke bare vigtige for Odense, men for hele regionen, siger borgmester Anker Boye.
 
Undersøgelsen placerer Odense på en 13. plads foran blandt andre Aalborg (40), Aarhus (14) og København (88).

Dansk Byggeri har undersøgt 23 forskellige indikatorer for, hvor nemt det er at drive virksomhed i landets 98 kommuner. Undersøgelsen baserer sig både på fakta fra officielle statistikker og en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer.

- Odense viser vejen for de store byer og har med en række tiltag vist, at det er muligt at forbedre erhvervsklimaet, siger regionskonsulent for Dansk Byggeri Fyn, Steen Høygaard.

Odense Kommunes placering som den mest erhvervsvenlige af landets større byer, skyldes blandt andet hurtige byggesagsbehandlingstider, og at kommunen i stort omfang konkurrenceudsætter driftsopgaver.

- Vi tilbyder erhvervslivet i Odense én indgang til både de kommunale og statslige myndigheder med hurtig sagsbehandling og lave gebyrer. Samtidig sørger vi for, at private leverandører i stadig stigende omfang kan byde ind på kommunale driftsopgaver. Vi udliciterer for eksempel mere end 60 pct. af vores opgaver på vej- og parkområdet, fortæller rådmand Steen Møller.

Ifølge Steen Møller får det gode resultat dog ikke kommunen til at dvæle:
- Resultatet bekræfter os i, at vi gør meget rigtigt, men vi læner os ikke tilbage af den grund - snarere tværtimod. Vi skal fortsat have fokus på at udvikle attraktive rammevilkår til gavn for virksomhederne, og sørge for at de kommunale driftsopgaver løses bedst og billigst, slutter Steen Møller.  

Læs mere om undersøgelsen  

Læs nyheden på TV2Fyn

Eller læs nyheden fra Fyns Stiftstidende