Spring til indhold
Nyhed

Norge søger inspiration i Odense

15-03-2012

Nordmændenes interesse for Danmark og ikke mindst Odense er stor, når det gælder løsning af de store velfærdsudfordringer - det er særligt brugen af den såkaldte rehabiliterende tilgang i ældreplejen, der får nordmændene til at søge inspiration i Danmark. Med den rehabiliterende tilgang har personalet i hjemmeplejen i Odense fokus på at hjælpe borgerne til at genvinde kræfterne efter fx et sygdomsforløb.

Innovativt greb på fremtidens velfærdsudfordringer
I dag får Odense Kommune derfor besøg af Stavanger Kommune, der netop skal høre om Ældre- og Handicapforvaltningens tilbud ’Træning som hjælp’, og om hvordan forvaltningen er ved at bygge hele organisationen op omkring rehabiliterende forløb. Det er ikke første gang, at nordmænd gæster Odense. Og i næste uge kommer også repræsentanter fra det norske Helse- og Omsorgsdepartement.

 

Ældre- og Handicapforvaltningens chef for kortere og længerevarende forløb, Louise Thule, der også er mentor for den norske kommune Arendal, fortæller om nordmændenes interesse:

- Det, der indtil nu har inspireret nordmændene, har været den tydelige strategiske tænkning, hvor vi med radikal innovation forsøger at foregribe fremtidens udfordringer til gavn for borgere, medarbejdere og økonomi.

 

Danmark er foregangsland
De fleste danske kommuner er ved at indføre eller teste rehabiliterende forløb på ældreområdet. I Odense Kommune besluttede Ældre- og Handicapudvalget allerede i 2010 at indføre den rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen. Siden har politikerne besluttet, at tilgangen skal gælde alle tilbud i forvaltningen. Det har pr. 1. januar 2012 ført til en helt ny organisation.

- Hele pointen i den rehabiliterende tilgang handler om at tage udgangspunkt i borgeren. Derfor har vi valgt at lave vores organisation helt om for at bygge den op omkring rehabiliterende borgerforløb. Vi er de første, der tager så radikalt et skridt, og nordmændene er meget interesserede i at høre, hvordan vi tænker rehabilitering i fuld skala, udtaler rådmand Jane Jegind (V), der sammen med adm. direktør Helene Bækmark i juni skal fortælle om satsningen på rehabilitering ved en konference i Norge.

 

TAL: Træning som hjælp i Odense
De seneste tal viser, at ud af de 404 borgere, der i perioden 1. marts-31. december 2011 har været igennem et forløb med ’træning som hjælp’, har 284 oplevet en forbedring. Heraf er 118 af dem blevet helt selvhjulpne, mens de resterende 166 har fået behov for mindre hjælp.

FAKTA: Den rehabiliterende tilgang

Arbejdet med den rehabiliterende tilgang i Odense Kommune tager udgangspunkt i Marselisborgcentrets definition:
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats.”

 

Yderligere information
Rådmand Jane Jegind, 20 91 10 31
Adm. direktør Helene Bækmark, 51 77 73 25
Louise Thule, chef for kortere- og længerevarende rehabiliteringsforløb, 29 10 79 32