Spring til indhold
Nyhed

Mediemuseet og Odense Bys Museer i dialog om fusion

06-03-2012

Ideen med fusionen er opstået på baggrund af den kvalitetsvurdering, Kulturstyrelsen netop har gennemført af Mediemuseet. Vurderingen peger på, at Mediemuseet står stærkt inden for blandt andet formidling og kontakt til børn og unge, men at Mediemuseet kan styrkes inden for magasiner og sikring, registrering og konservering af genstande samt ikke mindst forskning.

- Odense Bys Museer varetager en række områder på et højt niveau og har en størrelse og organisation, der umiddelbart forekommer velegnet til også at kunne rumme Mediemuseet. Det er oplagt at se på muligheden for, at Mediemuseet også kan indgå i organisationen og nyde godt af bl.a. den høje standard for konservering, magasinering og forskning ved Odense Bys Museer, siger by- og kulturrådmand Steen Møller. 
 
Nye kræfter til formidling af mediehistorien
Mediemuseet adskiller sig ikke fra en række andre museer, der i disse år også har problemer med at leve op til de høje krav, der stilles til museernes virke. En fusion kan betyde, at Mediemuseet med tiden indgår i Odense Bys Museers samlede organisation men fortsat varetager sit museale ansvarsområde – de skrevne, trykte og elektroniske mediers historie.
 
- Jeg håber, at en fusion er en farbar vej. En fusion kan frigøre kræfter til, at Mediemuseet kan lægge yderligere arbejde i den spændende og væsentlige mediehistorie, som museet er sat i verden for at indsamle og bevare, forske i og formidle til et bredt publikum, siger Ervin Nielsen, direktør i Danmarks Mediemuseum.
 
Stor vægt på forskning hos Odense Bys Museer
Odense Bys Museer råder over tidssvarende og moderne, velsikrede magasiner, og organisationen går samtidig forrest, når det drejer sig om forskning. Odense Bys Museer har nemlig som et af de allerførste i landet udarbejdet en forskningsstrategi, der lægger rammerne for museets forskning i perioden 2011-16. Det første store forskningsprojekt om Odense Staalskibsværfts historie har netop opnået en bevilling på 4 mio. kroner fra A.P. Møller-Mærsk.
 
Odense Bys Museer varetager en række museale ansvarsområder for Odense og Fyn, heriblandt fagområderne arkæologi og historie, som netop er samlet i afdelingen Kulturarv. Odense Bys Museer dækker desuden ansvarsområder som H.C. Andersen og Carl Nielsen samt kunsthistorien.
 
Mediemuseet og Odense Bys Museer mødes i den kommende tid for at afsøge mulighederne for en fusion og for at vurdere konsekvenserne for de to institutioner. De to organisationer forventer at nå en afklaring i løbet af få måneder.

Kontaktinformation
Steen Møller, rådmand i By- og Kulturforvaltningen, 51 48 19 20
Ervin Nielsen, direktør i Danmarks Mediemuseum, 27 53 70 50
Henrik Harnov, Kulturarvschef hos Odense Bys Museer, 24 88 19 17