Spring til indhold
Nyhed

Letbanen har nu egen Design- og visualiseringsraadgiver

14-08-2012

Design- og visualiseringsrådgiver fundet til Odense Letbane

Det blev Niras A/S med underrådgivere, der vandt design- og visualiseringsrådgivningen på Odense Letbane.

 

- Letbanen skal binde byen tættere sammen og gøre det let at komme rundt. Med valget af Niras A/S som rådgiver på designopgaven, skal vi nu i gang med at se på, hvordan letbanen kan indpasses i byen og hvordan den kan være med til at gøre de eksisterende byrum mere attraktive. Det er vigtigt, at letbanen kommer til at fremstå som et sammenhængende visuelt forløb i byen i samspil med de eksisterende og nye bymiljøer, og det skal Niras A/S være med til at sikre, forklarer letbanechef Mogens Hagelskær.
 

Design – og visualiseringsrådgiverens rolle Rådgiveren får til opgave i samarbejde med Odense Kommune at udarbejde en designmanual for letbanen.

 

Designmanualen skal beskrive, hvordan der skabes et designmæssigt helhedsindtryk for letbanen på hele den 14,5 km lange strækning og vise, hvordan letbanen bedst muligt kan indpasses i den eksisterende by. Den skal indeholde de overordnede designprincipper for letbanens tekniske og infrastrukturelle udstyr som for eksempel af standsningssteder og letbanevogne.

 

I designet af letbanens elementer vil der blive lagt vægt på, at der bliver tænkt i helheder, da de enkelte elementer vil have betydning for byens og byrummenes udtryk. Designmanualen vil også blive benyttet ved senere etaper.
 

 

Design – og visualiseringsrådgiveren får også til opgave at udarbejde visualiseringer og illustrationer af letbanen. Den første del af opgaven består i at vurdere bymiljøet og udarbejde visualiseringer til den redegørelse, der skal udarbejdes i VVM – fasen (vurdering af virkninger på miljøet).

 

Letbanen går fra Tarup Center og Bolbro gennem midtbyen til Campus og videre til Hjallese Station og er i brug i 2020.

Vinder af design- og visualiseringsrådgivning

Niras A/S. Underrådgivere: PLH Arkitekter A/S, Atelier Villes & Paysages (F) og MBD Design (F)

Fakta

  • I alt 12 egnede hold har ansøgt om prækvalifikation, hvor 5 hold blev udvalgt til at afgive tilbud. Udbuddet er gennemført som et begrænset udbud efter EU’s udbudsdirektiv om forsyningsvirksomhed.

 

  • I øjeblikket laves supplerende undersøgelser, hvor vurderinger og virkninger på miljøet (VVM) detaljeres nærmere. VVM – fasen afsluttes i 2014 med en politisk behandling.

 

  • Du kan følge arbejdet med letbanen på www.odense.dk/letbane.

 

Kontakt

Letbanechef Mogens Hagelskær på tlf. 20114639 eller mohag@odense.dk