Spring til indhold
Nyhed

Mennesker med et handicap skal også bidrage til ’det næste velfærdssamfund’

29-11-2012

3. december er FN’s internationale handicapdag, og det markerer Odense Handicapråd og Odense Kommune med en temaeftermiddag under overskriften: ”Solidaritet med den sidste på ventelisten - vil du være medskaber af det næste velfærdssamfund?”

Borgmester Anker Boye byder velkommen, og dagens oplægsholdere er rådmand Jane Jegind og rehabiliteringsleder Annette Lund Petersen.

Sidste mand på ventelisten
Begge oplægsholdere forsøger at tage fat på de problemstillinger, der kan opstå i bevægelsen mod ’det næste velfærdssamfund’. På handicapområdet skal der, som alle andre steder, tænkes nyt, og oplægsholderne vil derfor se på, hvordan vi kan skabe nye løsninger.

- I vores nytænkning af velfærden i Odense Kommune ligger der nogle forudsætninger: Vi skal alle være medskabere og tage et medansvar! Derfor kan det blive nødvendigt, at de, der har flest ressourcer, skal give afkald på det, de ikke nødvendigvis behøver, så vi også kan tilgodese den sidste på ventelisten. Det gælder inden for handicapområdet såvel som på alle andre områder, forklarer rådmand, Jane Jegind.

Samme indgangsvinkel har Annette Lund Petersen, der er rehabiliteringsleder for Odense Værkstederne, der tilbyder voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser job, samvær og aktivitet:

– Ca. 400 borgere benytter på nuværende tidspunkt vores tilbud, men hver sommer bugner ventelisten med flere unge mennesker, der gerne vil til. Vi har haft svært ved at få plads til alle, og det scenarie var startskuddet til, at vi begyndte at arbejde med tingene på en ny måde og flytte fokus fra en tænkning om, hvad det er, vi ikke kan gøre mere – til et fokus på, hvad vi kan med det, vi har, fortæller hun.


Og vinderen er…

Dagens højdepunkt er uddeling af Handicapprisen 2012. Vinderen, der er udvalgt af Odense Handicapråd, vil modtage et diplom og en præmie på 10.000 kr. Både enkeltpersoner og foreninger, der på forskellige måder har været med til at skabe livskvalitet for mennesker med handicap, er repræsenteret blandt de indstillede kandidater.

Sidste år gik prisen til Niels Larsen, leder af Bilkas rengøringsafdeling i Odense, fordi han udviste menneskelig rummelighed og social forståelse i forbindelse med ansættelse af personer med handicap eller særlige behov. Niels Larsen vil i forbindelse med uddelingen af Handicapprisen 2012 fortæller om, hvad prisen har betydet for ham, og hvad pengene er blevet brugt på.


Yderligere information
Kontakt formand for Odense Handicapråd Birthe Malling, tlf. 65 94 35 27.