Spring til indhold
Nyhed

Giv din mening til kende om gågadeområdet

04-09-2012

Det skal være en positiv oplevelse for byens besøgende at gå gennem byen, om man skal shoppe, på café eller bare ose. Odense Kommune vil derfor gerne høre byens borgere og erhvervslivets oplevelse af gågadeområdet, fordi de som brugere og erhvervsdrivende har et godt kendskab til byen. Det er By- og Kulturforvaltningen, der skal lave det nye regulativ, og som den involverende forvaltning, er det naturligt at starte processen hos brugerne for at blive klog på deres betragtninger.

- Den, der har skoen på, ved bedst, hvor den trykker, siger et gammelt ordsprog. Det er odenseanerne, der bruger byen til daglig, når de går på café, ud at shoppe eller på oplevelse i gågaderne. Derfor giver det mening, at vi hører dem om bl.a. indretning og tilgængelighed i gågaden. Det falder også helt i tråd med Ny virkelighed – Ny velfærd, hvor vi som kommune i endnu højere grad involverer borgerne i vores arbejde, siger rådmand Steen Møller.


Borgerne bliver medproducenter

Det er første gang, at byens borgere og erhvervsdrivende bliver hørt så grundigt i forbindelse med at revidere gågaderegulativet. Normalt har Odense Kommune lavet et udkast, som repræsentanter for de erhvervsdrivende er blevet hørt om. Men for at lave det bedst mulige regulativ, der tilgodeser både borgere og erhvervsdrivende, hører man denne gang dem, der bruger gågadeområdet eller har erhverv her.


Svarene skal bruges til at revidere det gældende gågaderegulativ fra år 2000. Regulativet indeholder fælles regler og retningslinjer for både forretninger og restauranter i gågadeområdet og resten af bymidten, og omhandler bl.a. brugen af offentlige vejarealer til udstilling og udeservering.


Giv din mening til kende

Onsdag den 5. september og nogle dage frem kan man give sin mening til kende om både gågaden og området ved at udfylde et spørgeskema. Repræsentanter fra Odense Kommune rykker ud med campingvognen og står klar til at lytte på Flakhaven.


I uge 37 kommer repræsentanter rundt til forretninger og restauranter m.v. i og omkring gågaden med et spørgeskema til de erhvervsdrivende.


Det er også muligt for både borgere og erhvervsdrivende at svare på spørgeskemaerne på Odense Kommunes hjemmeside www.odense.dk/gaagade fra onsdag den 5. september og måneden ud.


Resultatet af undersøgelsen

Resultatet af undersøgelsen forelægges By- og Kulturudvalget, som derefter vil tage stilling til, hvilke regler, der skal gælde for gågadeområdet. Det nye gågaderegulativ vil, når det træder i kraft, blive informeret ud til de erhvervsdrivende i og omkring gågaden samt være tilgængelig på Odense Kommunes hjemmeside.

Yderligere informationer
Steen Møller, by- og kulturrådmand, tlf.: 51 48 19 20, e-mail sm@odense.dk

Søren Ravn-Nielsen, kontorchef, tlf.: 24 59 76 49, e-mail: srani@odense.dk