Spring til indhold
Nyhed

Fyns Politi og fynske kommuner på knallertjagt

21-09-2012

Fyns Politi og fynske kommuner sætter i en uge fra den 24. september særligt fokus på unges knallerter. Det sker i forbindelse med en landsdækkende cykel- og knallertkontrol. Målet er at forebygge ulykker.
 
Når unge knallertkørere møder op på deres uddannelsessteder i uge 39, så vil de mange steder bliver mødt af politifolk, der står parate til at kontrollere, om de unges knallerter lever op til lovens krav. Knallerterne vil blandt andet blive undersøgt på de såkaldte rullefelter – en slags løbebånd, der kan måle, hvor  hurtigt knallerten kan køre.
 
Baggrunden for kontrollen er alvorlig. I perioden 2007-2011 kom 61 fynske unge i alderen 14 - 17 år ud for en alvorlig knallertulykke med enten dødelig udgang eller alvorlige mén til følge. 
 
- Rent faktisk kan langt de fleste ulykker på knallerter forhindres, hvis de unge bare overholder de gældende regler. Derfor vi vil ikke kun kontrollere knallerterne men også forklare de unge, hvorfor det er så vigtigt, at de for eksempel ikke kører for stærkt. I politiet har vi desværre alt for ofte oplevet at skulle ud til forældre med beskeden om, at deres søn er kommet alvorligt til skade i trafikken, siger vicepolitiinspektør Jørgen Andersen, leder af Fyns Politis færdselsafdeling.
 
Indsatsen er støttet af fynske kommuner, som møder problemerne med de ulovlige knallerter og den farlige kørsel på tætteste hold, når de unge færdes i trafikken. 
 
-  I Nyborg Kommune har vi de seneste fem år haft nogle alvorlige knallertulykker. Netop når unge runder 16 år og er kommet i knallertalderen, så ved vi, at især drengenes risikovillighed er alt for stor. De ved måske godt, at det er farligt at køre ulovligt, men de tager chancen alligevel. I situationen fylder faren og konsekvenserne ikke i deres tanker, siger trafiksikkerhedsmedarbejder Pia Nielsen fra Nyborg kommune.
 
Ud over de fynske kommuner og Fyns Politi er Rådet for Sikker Trafik også med i samarbejdet om knallertkontrollen. Rådet for Sikker Trafik bidrager blandt andet med gode råd til forældre om, hvordan de  kan forebygge knallertulykker. Netop forældrenes holdning er vigtig, hvis indsatsen skal virke.
 
- Forældrene spiller en stor rolle. Mange forældre er meget opmærksomme på at lære deres børn gode trafikvaner, især mens de er små. Men desværre ser vi ofte, at forældrene opgiver, når børnene bliver teenagere og der kommer konflikter, siger Henrik Christoffersen, der er ingeniør i Trafik- og vejafdelingen i Middelfart kommune. 
 
Også Leyla Hassanpour, ingeniør i Faaborg-Midtfyns vej- og trafikafdeling understreger, hvor vigtig forældrenes rolle er:  - Vi ved fra undersøgelser, at unge kopierer deres forældre i trafikken. Kører far for stærkt i bilen, så gør knægten det samme på knallert. Derfor er det vigtigt at forældrene laver aftaler med de unge om god trafikadfærd”.
 
Se de gode råd til forældre fra Rådet for Sikker Trafik nederst i pressemeddelelsen eller find dem på sikkertrafik.dk/knallert

 
Til presse:
Pressen er velkommen til at besøge et kontrolsted. Aftale om tid og sted træffes med Vicepolitiinspektør Jørgen Andersen.
 
Yderligere oplysninger:
Vicepolitiinspektør Jørgen Andersen, Fyns Politi
Mobil: 2713 1661
 
Trafiksikkerhedsmedarbejder Pia Nielsen, Nyborg kommune
Mobil: 6333 6839
 
Ingeniør Henrik Christoffersen, Middelfart kommune
Telefon: 8888 4880
 
Ingeniør Leyla Hassanpour, Faaborg-Midtfyns kommune
Mobil:  7253 2261

Gode råd til forældrene:
Lav en kontrakt
Lav en skriftlig kontrakt med din søn, som beskriver jeres families regler omkring knallertkørsel. Det kan f.eks. være, at han lover at køre med hjelm, ikke at køre spirituspåvirket, og at han først kører knallert, når han er 16 år. Husk også at skrive, hvad sanktionerne er, hvis reglerne bliver brudt.

 
Tjek knallerten
Du kan selv tjekke, om din søns knallert er lovlig. 
 
Udstødning i stærke farver
Er udstødningen blå, grøn eller rød, kan du næsten være sikker på, at knallerten er tunet. Langt de fleste lovlige udstødningsrør er nemlig sorte eller sølvfarvede. 
 
Udstødningsrøret vender opad
Vender udstødningsrøret opad i stedet for nedad, kan det være et tegn på, at der er blevet ændret på knallerten.
 
Luftfiltre i muntre farver
Langt de fleste lovlige luftfiltre er ikke farvestrålende. Har din søns luftfilter en munter farve, kører han måske rundt på en ulovlig knallert. 
 
Motortjek afslører for høj fart
Hvis du vil undersøge om knallerten kører for hurtigt, kan du sætte knallerten på støttebenet, tænde motoren og give gas. En lovlig knallert lyder lidt anstrengt, mens en ulovlig lyder voldsom og hidsig.