Spring til indhold
Nyhed

Fald på 9,5 pct. i Odense Kommunes sygefravær sparer samfundet for millioner

21-12-2012

- Sygefravær er hårdt for den enkelte medarbejder og koster samfundet massevis af kroner, siger borgmester Anker Boye (A). Jeg er derfor stolt over, at det nu, hvor året er ved at være slut, ser ud til, at vi realiserer vores målsætning og nedbringer sygefraværet markant. Det kommer Odenses borgere til gode, at vi kan øge produktiviteten og opretholde vores serviceniveau på trods af, at vi generelt får færre penge til velfærd.

Målet for 2012 var at medarbejdernes gennemsnitlige sygefravær skulle nedbringes fra 14,1 arbejdsdage pr. medarbejder til 12,9 arbejdsdage. Det svarer til en besparelse på 37 mio.kr. i Odense Kommunes budget. Hvis tendensen ved udgangen af november holder, vil hver medarbejder ved årsskiftet, havde været syg i gennemsnit ca. 12,76 arbejdsdage, svarende til et fald på 9,5 pct.

- Jeg er meget tilfreds med den store indsats, der er ydet for at få sygefraværet nedsat, siger Anker Boye. – Vi har i byrådet fulgt indsatsen tæt, og hvert kvartal fået en status på hvordan det går med arbejdet, og kan se at det store arbejde, der er gjort, hjælper.

Flere veje frem mod målet

Succesen med at få færre sygedage i kommunen skyldes dels en fokuseret og koordineret indsats med bred palette af tilbud og individuel sparring til den enkelte leder. De konkrete indsatser på de enkelte arbejdspladser er blevet til i et godt samarbejde mellem leder og medarbejdere.
 
Der er sat lokale mål, så ikke alle arbejdspladser konsekvent har haft et mål om at nedbringe sygefraværet med samme faktor. Der er i stedet set på forhold og vilkår i de enkelte afdelinger og derudfra har arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen sat eget mål for nedbringelse af sygefraværet.
 
Stadsdirektør Jørgen Clausen har det overordnede ansvar for sygefraværsindsatsen:
 
- Vi har lagt vægt på, at den enkelte arbejdsplads kan vælge mellem forskellige effektive initiativer. Det er vigtigt, man vælger det, der virker på den konkrete arbejdsplads Der er ikke én vej frem mod målet – der er mange.

Arbejdet fortsætter

De flotte resultater for det første år følges op af et fortsat fokus på sygefravær. – Vi må endelig ikke hvile på laurbærrene, siger Anker Boye.

– Vi skal fortsætte det gode arbejde, og som byråd vil vi også fortsat følge med i indsatsen.

Jørgen Clausen supplerer:
 
- I 2013 arbejder vi først og fremmest videre på at sikre, at de initiativer, der er sat i gang i år vinder fodfæste i hele organisationen. Vi skal have delt de mange gode erfaringer fra de enkelte afdelinger, så vi kan fortsætte med at skabe gode resultater.
 

Ny måde at udregne sygefravær på giver bedre sammenligningsgrundlag

De nyeste tal er udregnet på en anden måde end før. Hvor man hidtil i Odense Kommune af tekniske årsager kun har kunnet udregne sygefravær i kalenderdage – så man bliver registreret som syg, hvis man var syg hen over weekenden – opgøres sygefraværet fremover i arbejdsdage, så det er den reelle arbejdstid, der vises. Denne metode bruges i andre kommuner og i Det Fælleskommunale Løndatakontor, og giver derfor et meget bedre sammenligningsgrundlag.
 
Målene for nedbringelse af sygefravær omregnes, så de ikke opgøres i kalenderdage, men arbejdsdage.
 
Skema for et overblik over forskellen på kalenderdage og arbejdsdage:

  Kalenderdage  Arbejdsdage 
Baseline 18,0  14,1 
Måltal 2012 16,5 12,9
Måltal 2013-2015  15,5 12,1
  
 
Fremover vil Odense Kommunes sygefraværsstatistik kunne følges på www.odense.dk

 

Kontaktinformation:

Borgmester Anker Boye: ab@odense.dk eller 40 75 33 33
Stadsdirektør Jørgen Clausen: jc@odense.dk eller 65511001
Praktiske spørgsmål: Organisationschef Steffen Jensen: smje@odense.dk eller 65511360