Spring til indhold
Nyhed

Erhvervslivet er meget tilfreds med Byggesag

31-01-2012

Selv om Byggesagskontoret i Odense Kommune både giver tilladelser og meddeler afslag, er det odenseanske erhvervsliv i stigende grad tilfredse med den kommunale service på området. En forbrugerundersøgelse, foretaget af Wilke i november 2011, viser, at den overordnede tilfredshed med Byggesagskontorets service er høj. 48 % af de adspurgte vurderer den som ’meget tilfredsstillende’, mens 50 % finder den ’tilfredsstillende’.

- Det er et meget flot resultat, der viser, at Byggesag gør det rigtig godt. Det er et mål for Odense Kommune, at flere virksomheder oplever et optimalt samarbejde med os. Derfor er resultatet i denne tilfredshedsundersøgelse vigtig og en god indikator for, at vi følger godt med i udviklingen af en ny og styrket servicekultur, siger Mette Beck-Nielsen, chef for Byggesag og Erhvervskontakten.

Formålet med tilfredshedsundersøgelsen var at afdække brugernes oplevelse af kontakten til Byggesag, herunder forløbet af byggesagen, kvaliteten af den leverede service samt Byggesags image. Deltagerne i undersøgelsen er virksomheder eller entreprenører, der har søgt om ny- eller tilbygning i 2010 og 2011, og som i den forbindelse har haft kontakt med Byggesag.

Undersøgelsen konkluderer, at Byggesags image er forbedret betydeligt fra 2004 til 2011. Andelen, der eksempelvis finder Byggesagskontoret fagligt dygtige er steget fra 69 % til 93 %. I 2011 oplever 89 % Byggesagskontoret som fleksible, i 2004 var den andel 64 %. 33 % oplever i 2011 Byggesagskontoret som nytænkende, mens den andel kun var 10 % i 2004.

Samtidigt er andelen, der finder Byggesag rutinepræget faldet fra 55 % til 37 %. Andelen der finder Byggesagskontoret bureaukratisk er faldet fra 37 % til 20 %. Endelig er der i 2011 kun 7 %, der betegner Byggesagskontoret som langsommelig, den andel var 27 % i 2004.

Flere søger teknisk vejledning
Undersøgelsen viser, at flere i dag får teknisk vejledning hos Byggesag, inden de sender deres ansøgning ind. 48 % af de første henvendelser til Byggesagskontoret er i dag forespørgsler af teknisk karakter. I 2004 var den andel kun 18 %.

Efterspørgslen på teknisk vejledning betyder, at den service, som den byggesagkyndige yder, udvikler sig til at være mere konsulentbistand fremfor blot sagsbehandling. Tiden, der går med en sådan forespørgsel, tæller med som en del af sagsbehandlingstiden.

Hurtig tilbagemelding om sagsbehandlingstiden
46 % af de adspurgte efterspørger en hurtig tilbagemelding om, hvornår en evt. tilladelse vil foreligge.

- Vi indfrier virksomhedernes ønske om en hurtig afklaring om sagsforløbet, når vi i løbet af 2012 fuldt ud har implementeret vores 5-dages service. Den betyder, at virksomheden får besked om sagsbehandlingstiden og hvem de involverede myndigheder er inden for 5 arbejdsdage fra første henvendelse. Hermed får virksomheden et tidligt overblik over sagen, slutter Mette Beck-Nielsen, chef for Byggesag og Erhvervskontakten.

Tilfredshedsundersøgelsen kan downloades på: www.odense.dk/byggesag