Spring til indhold
Nyhed

Er der også adgang for mig?

27-01-2012
Arrangementet finder sted torsdag den 9. februar fra kl. 14.30 til 17.30 i Salen på Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Her vil Anne Velling Christiansen, leder af Bystrategisk Stab, og Carsten Løndal, trafikplanlægger i Trafik og Anlæg, fortælle om, hvordan Odense Kommune gennem byudviklingsprojekter og planlægning af den kollektive trafik sikrer tilgængeligheden for borgere med handicap.

- En by er til for de mennesker, der bruger den og lever i den. Det er vigtigt, at det er nemt og bekvemt at komme rundt til boliger, butikker og offentlige bygninger. I kraft af vores rolle som myndighed, ejer og bygherre skal vi som kommune være med til at sørge for en god tilgængelighed for alle. Det betyder bl.a., at vi i arbejdet med at udvikle vores by skal sørge for, at vi ikke får skabt fysiske barrierer for vores færden, samtidig med at vi arbejder for en løbende forbedring af den nuværende tilgængelighed og transportnettet, fortæller leder af Bystrategisk Stab Anne Velling, og fortsætter:

- Derfor glæder jeg mig også til en dialog om tilgængeligheden i Odense by og kommune.
 

Byen oplevet i en kørestol

Eftermiddagens sidste oplægsholder, Nina Breilich, repræsenterer borgervinklen. Nina Breilich har været kørestolsbruger siden 2000, og i sit indlæg sætter hun fokus på de udfordringer, hun og andre mennesker med handicap møder, når de færdes i Odense by og kommune. Hun fortæller:
 
- Borgere med handicap kæmper dagligt med tilgængeligheden i det offentlige rum. Fx kan en basal ting som toiletbesøg for kørestolsbrugere føre til lange omveje eller endda være helt udelukket. Heldigvis er forholdene ved at blive bedre, især fordi Odense Kommune har fået mere fokus på tilgængeligheden for handicappede.
 

Vinderen af Handicapprisen 2011 afsløres

I år afsluttes temaeftermiddagen med overrækkelse af Handicapprisen 2011.

Tilmelding

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig. Tilmelding kan ske via e-mail thne@odense.dk eller på tlf. 65 51 39 06.
Senest fredag den 3. februar 2012.

Arrangører

Temaeftermiddagen er arrangeret i et samarbejde mellem Odense Handicapråd og Odense Kommune.
 

Yderligere information

Yderligere information kan fås hos formand for Odense Handicapråd Birthe Malling, tlf. 65 94 35 27.

Se også Odense Kommunes handicappolitik.