Spring til indhold
Nyhed

Eksperter skyder trafikplan i gang

04-09-2012

Trafikomlægningen i Odense er i fuld gang, og Odense Kommune har allerede udvidet en række kryds for at forbedre sikkerheden og fremkommeligheden på ringvejen og cityringen. Nogle steder i byen er der særlige trafikale udfordringer og flere mulige løsninger. Derfor udarbejder Odense Kommune i løbet af efteråret en konkret plan for, hvad der skal ske med trafikken i Odense frem til 2015, hvor omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er i gang. De eksterne eksperter har en nøglerolle i dette arbejde.
 
- Det er afgørende, at vores plan for trafikken efter omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er holdbar og robust. Derfor diskuterer vi vores udfordringer og løsninger med eksterne eksperter på området, så vi har et godt grundlag for det videre arbejde med planen, siger by- og kulturrådmand Steen Møller, som byder velkommen på dagens workshop.
  
Planen kommer desuden til at indeholde en beregning af den gennemsnitlige ventetid i krydsene i byen både i dag og efter omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, hvor mange kryds i byen er blevet bygget om.
  
Ruteplanlægger på vej

Planen kommer desuden til at danne udgangspunkt for en ruteplanlægger, der lanceres i løbet af efteråret på Odense Kommunes hjemmeside www.odense.dk/trafikiodense. Her vil byens borgere kunne indtaste deres til- og fraadresse og finde vej gennem byen – både før og efter omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade.
 
Planen Trafik i Odense 2013 – 2015 skal behandles i By- og Kulturudvalget i slutningen af 2012 og vedtages i Odense Byråd i januar 2013.