Spring til indhold
Nyhed

DI-undersøgelse: Odense tilbyder de bedste rammevilkår blandt de store byer

05-09-2012

Stærke virksomheder og private arbejdspladser er fundamentet for vores velfærd. Derfor glæder det mig, at endnu en undersøgelse viser, at de rammer vi tilbyder virksomhederne i Odense er blandt de bedste i landet, udtaler borgmester Anker Boye.  

I Dansk Industris årlige undersøgelse af danske kommuners erhvervsklima har Odense foretaget et pænt spring op ad listen fra en 86. plads sidste år til en samlet placering som nummer 60 i år. 

Med en lav skatteprocent og høj grad af konkurrenceudsættelse placerer Odense sig på en 16. plads i den del af undersøgelsen, som baserer sig på officielle statistikker. 

- Undersøgelsen viser med al tydelighed, at man kan ændre erhvervsklimaet i en stor by. Vi har igennem flere år arbejdet målrettet på at skabe de bedst mulige betingelser for erhvervslivet, og undersøgelsen viser, at erhvervslivet nu begynder at mærke forskellen, siger borgmester Anker Boye. 

Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne baserer sig på officielle statistikker fra bl.a. Danmarks Statistik - vægtet 1/3 - og en måling af de lokale medlemsvirksomheders tilfredshed med kommunens indsats - vægtet 2/3. 

Styrket servicekultur
Rådmand Steen Møller er særlig tilfreds med virksomhedernes positive vurdering af kommunens sagsbehandling.  
- Virksomhederne skal opleve en nem, smidig og hurtig sagsbehandling. De skal opleve at blive taget ved hånden og hjulpet. En så stor tilfredshed med sagsbehandlingen blandt vores lokale virksomheder fortæller os, at vi gør det rigtige. Der er dog stadig rum for forbedringer og jeg ser gerne, at den store forskel der er mellem vores faktiske rammevilkår og virksomhedernes vurderinger af dette, bliver mindre.

Ifølge Steen Møller har kommunen haft fokus på at sætte erhvervslivets behov i centrum for sagsbehandlingen. Et konkret eksempel på dette er, at kommunen forsøger at hjælpe virksomheden videre, hvis dens ansøgning om en tilladelse ikke kan lade sig gøre.  
- Når en virksomhed for eksempel søger om tilladelse til at opføre en ny lagerhal, og det ikke kan lade sig gøre på grund af gældende planer og regler, afsøger vi andre muligheder. Måske kan lagerhallen flyttes til et andet sted på matriklen eller der kan laves en tilbygning i stedet. Pointen er, at vi forsøger at finde et alternativ i samarbejde med virksomheden, fortæller Steen Møller.  

Nye mål og nye tiltag
Borgmester Anker Boye understreger, at Odense Kommune vil fortsætte den gode udvikling og sætte sig nye mål.  
- Vi er frontløber på en række erhvervsrelevante områder, og det skal vi blive ved med at være. For eksempel bliver vores ene indgang for erhvervslivet - Erhvervskontakten - kopieret af andre kommuner. Virksomhederne skal opleve at vi lægger os i selen og at vi ønsker at gøre det endnu bedre. Vi vil fortsat sætte nye mål i et tæt samarbejde med virksomhederne og deres organisationer. Det samspil giver de bedste resultater, slutter Anker Boye.  

Der er allerede flere nye tiltag i støbeskeen til fastholdelse og tiltrækning af virksomheder til Odense. Et LEAN-projekt skal sikre en endnu smidigere sagsbehandling, medarbejdere skal uddannes i service og samarbejde og en progressiv investorstrategi skal øge investeringer i byen. Derudover vil politikere og embedsmænd fortsætte dialogen med byens virksomheder via besøg og netværk.  


Fakta:

  • Odense får i undersøgelsen en placering som nr. 60. Det er en fremgang på 26 pladser i forhold til sidste år.
  • Vurderes erhvervsklimaet alene ud fra undersøgelsens objektive kriterier, placeres Odenses erhvervsklima som nr. 16. Det er en fremgang på 6 pladser i forhold til sidste år.
  • DI’s undersøgelse er den tredje undersøgelse i 2012, som viser, at Odense er bedst af de største byer. I 2012 blev Odense nr. 9 i Ernst&Young´s kortlægning af danske vækstkommuner og nr. 13 i Dansk Byggeris nationale undersøgelse for 2012 af det lokale erhvervsklima.