Spring til indhold
Nyhed

Borgernes ideer bliver en del af budgetforslaget

29-08-2012

Byrådsmedlemmer drøfter borgernes idéer på byrådsseminar.- Det er altid rart med hjælp, når vi står i en vanskelig situation. De tre år jeg har været byrådsmedlem har vi sparet mere end 1 mia. kr., og det er derfor godt, at vi har så mange idérige borgere, som finder løsninger, vi måske ikke selv kommer i tanke om, siger byrådsmedlem Veronica Hansen (SF). 

- Odense har mere end 190.000 indbyggere som i større eller mindre omgang i er kontakt med kommunen. I dag har vi valgt at arbejde videre med flere ideer, men jeg er overbevist om, at odenseanerne har mange flere gode ideer, og dem skal vi forsøge at samle op, siger byrådsmedlem Thomas Sejersen (C). 

I juni inviterede Odense Byråd en række bestyrelsesmedlemmer, råd og nævn til dialogmøde om Odenses udvikling og udfordringer, og hele sommeren har odenseanere sendt idéer ind på Din Ide
I alt har byrådet modtaget 130 ideer fra idérige borgere.  

- Med vores nye vision for velfærden i Odense, Ny virkelighed – Ny velfærd, har vi besluttet, at vi ikke bare vil lave rå nedskæringer. Vi vil finde nye løsninger, og vi ser gerne at borgere, virksomheder og foreninger spille en større rolle i samarbejdet om vores velfærdsydelser og processen med at bringe borgernes ideer i spil er et eksempel på noget af det vi gerne vil gøre mere af i fremtiden, siger borgmester Anker Boye. 

Byrådet drøftede ideer til, hvordan den digitale dialog med og mellem borgere kan styrkes. Der skal derfor arbejdes videre med, hvordan digitale løsninger kan udvikle sociale fællesskaber og gøre det muligt for som f.eks. ældre eller udsat borger at bevare sin selvstændighed i længere tid.  

En idé, om at gøre endnu mere brug af socialøkonomiske virksomheder, blev også drøftet. Byrådet ser store muligheder i at alle får mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet og opleve et øget selvværd gennem et job i en socialøkonomisk virksomhed.   En række andre ideer peger også på bedre mulighed for at træde ind på arbejdsmarkedet. Brug mere iværksætteri og netværk mellem ledige til at skabe nye job, lyder en af ideerne. Byrådet vil indarbejde disse forslag i budget 2013, hvor skabelse af job og udvikling af kompetencer er meget højt prioriteret.  

Byrådet behandler budgettet første gang den 18. september og det endelige budget for 2013-16 den 10. oktober 2012.