Spring til indhold
Nyhed

Beboerne i Vollsmose viser forståelse for udskydelse af helhedsplanen

31-08-2012

Borgmester Anker Boye mødtes torsdag eftermiddag med repræsentanter for beboerdemokratiet i Vollsmose, boligorganisationernes direktører og formanden for Vollsmose 2020 helhedsplanen. På dagsordenen var et fælles ønske om maksimal udbytte af en fremtidig indsats i bydelen.

Hændelsen ved Eid-festen og på OUH i sidste uge har medført et øget fokus på de indsatser, der foretages i Vollsmose.  Det medførte, at byrådet denne uge besluttede, at evalueringer og analyser af indsatserne skal være på plads, før den nye plan kan vedtages.

- Jeg er meget glad for, at der er tålmodighed og forståelse for, at vi udskyder helhedsplanen, indtil vi har et krystalklart billede af, hvilke indsatser, der virker bedst, og hvilke, vi skal gøre anderledes. Byrådet blev i denne uge enige om to spor fremadrettet, nemlig det, man på den ene side kan kalde en hårdt-mod-hårdt kurs mod den lille kerne af dybt kriminelle – og på den anden siden en krone-for-krone analyse af de indsatser, vi har igang herude. I juli måned indgik Odense Kommune og boligselskaberne i Vollsmose partnerskab om det nye sekretariat, Vollsmose 2020, der skal varetage de næste fire års indsats med at løfte bydelen socialt.

Sekretariatets bestyrelsesformand og boligdirektør i OAB, Palle Øvlisen, gav på mødet udtryk for, at bestyrelsen er opmærksom på de store krav der stilles til den kommende indsats: 

- Oplægget til den nye indsats er, at vi i stedet for at arbejde med løsrevne projekter kigger ud i de eksisterende indsatsområder og indgår et samarbejde med de parter, der er på banen. Vi har i mange år haft mange forskellige projekter i bydelen, det har vi fået en masse erfaringer af og lært af. Nu skal vi tage det bedste og gøre endnu bedre. Vi er helt i tråd med borgmesterens ønske om, at vi skal have styr på kædens svageste led, for at resten af indsatsen kan få lov til at folde sig ud. Også flere beboer-repræsentanter gav på mødet udtryk for, at de ønsker, at en fremtidig helhedsplan skal støtte den kommunale indsats mod kriminalitet bedst muligt.

- Hvis vi ikke har ro og tryghed, er det svært at arbejde med de mange indsatser, som skal løfte området socialt. Alene den seneste uge har jo med al tydelighed vist, at ballademagerne sætter sig selv øverst på alle dagsordener. Vi som beboere går meget gerne aktivt med i arbejdet med at få Vollsmose til at hænge bedre sammen med resten af Odense, og samtidig styrke forholdene for de mange initiativrige borgere som ønsker et kvarterløft. Men det er svært så længe der er ballade. Det er det forbyggende arbejde, der skal sørge for, at gruppen af ballademagere ikke vokser, siger formanden for samarbejdsrådet Abdel Salam. 

Fakta:

Beboerdemokratiet: Vollsmose består af ni afdelinger, hvor de tre boligorganisationer Boligforeningen Højstrup, OAB og Fyns almennyttige Boligselskab hver har tre afdelinger. Formanden fra hver af de ni afdelinger udgør tilsammen Samarbejdsrådet, der skal sikre, at der arbejdes på tværs af de enkelte afdelinger i bydelen.

Helhedsplanen: Helhedsplanen Vollsmose 2020 er under udarbejdelse. Helhedsplanen er organiseret under en professionel bestyrelse, der består af repræsentanter for beboerdemokratiet, boligorganisationerne, Odense Kommune og det lokale erhvervsliv. Landsbyggefonden er den primære bidragyder med 75%, Odense Kommune og de tre boligorganisationer bidrager med de resterende 25%, halvdelen fra Odense Kommune og halvdelen fra de tre boligorganisationer samlet set. Derudover er Initiativaftalen, der er et samarbejde indgået mellem Odense Kommune og staten forankret i helhedsplanen.

Landsbyggefondens  direktør, Bent Madsen, udtalte torsdag, at han er glad for, at politikerne udskyder vedtagelse af helhedsplanen, så man sikrer, at håndtering af kriminaliteten og samspillet med politiet er tænkt med i planen. Han understreger, at der ikke er tale om, at man sætter projektet på standby. Strategien skal bare genovervejes. Landsbyggefonden bidrager med 40 mio. kr. ud af helhedsplanens samlede budget på 57 mio. kroner.