Spring til indhold
Nyhed

Anker Boye: Ambitiøs aftale om trafik gavner hele landet

02-03-2012

- Med rammeaftalen viser regeringen, at den satser benhårdt på at styrke den grønne kollektive transport i hele landet, og at der er handling bag ordene.  Det er tiltrængt, for der er brug for at investere i bedre kollektiv trafik i landets største byer.

 

- Selvom trængselsproblemerne lige nu er størst i København, er der også trængselsproblemer andre steder i landet. En effektiv og attraktiv kollektiv transport er afgørende for, at der kan skabes vækst og beskæftigelse i og omkring landets byer. 

 

Anker Boye mener, at en del af pengene bør bruges på at medfinansiere den kommende letbane i Odense.  Den skal forhindre trafikken i Odense i at bryde sammen, når blandt andet et nyt supersygehus og en omfattende ny forskerpark åbner i byen i løbet af de næste 8 år. 
 
50.000 mennesker pendler allerede dagligt over Odenses kommunegrænse til uddannelse eller arbejde. Samtidig flytter flere og flere til byen. Presset på infrastrukturen i Odense vil derfor stige og sideløbende vil en række ambitiøse projekter blive sat i gang i byen.

 

- Derfor vil letbanen udgøre et helt nødvendigt bindeled mellem de forskellige forandringer, byen undergår de kommende år og bidrage til at lette presset på infrastrukturen på en miljøvenlig måde. Samtidig vil den sikre, at Odense og dermed hele regionen bliver attraktiv for nye virksomheder og dermed skabe vækst og beskæftigelse for hele regionen, siger Anker Boye.