Spring til indhold
Nyhed

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune oplever store vanskeligheder med digital kommunikation

11-07-2012

Odense kommunes omsorgssystem Care er midlertidig ude af drift.

Omsorgssystemet er det system, der understøtter store dele af forvaltningen med elektronisk kommunikation herunder kommunikation og dokumentation på plejecentre, pleje i hjemmet, ved sygepleje og i forbindelse med bevilling af hjælp.

Den elektroniske kommunikation med almene praktiserende læger og Regionens sygehuse er ligeledes berørt. Al denne kommunikation vil indtil videre foregå telefonisk.

Der arbejdes løbende på at sikre den nødvendige kommunikationen, så vi opretholder en høj grad af sikkerhed for kommunens borgere.

Alle private leverandører og selvejende tilbud der leverer pleje, støtte og træning til borgere i Odense Kommune er informeret om problemerne.

Odense Kommune og kommunes IT-leverandør arbejder på højtryk for at få systemet op at køre.


Kontaktinformation

Peter Chortsen Isak, chef for Virksom Transformation, 29 13 56 97