Spring til indhold
Nyhed

10 mio. kroner fra staten til nyt Østerbro

13-03-2012

Det markante Østerbro skal have et gevaldigt skub. Det sker med en områdefornyelse over de næste fem år, hvor det nedslidte område løftes til et mangfoldigt byområde med plads til alle. Den samlede pulje til områdefornyelse er på 30 mio. kr., heraf har ministeriet netop bevilliget 10 mio. kr., og kommunen bidrager med de resterende 20 mio.

-Østerbro er en spændende bydel, som huser mange forskellige mennesker. Den ligger helt perfekt i forhold til bymidten og har mange potentialer, som vi skal udnytte, siger rådmand Steen Møller. Bydelen skal bidrage til en kreativ og mangfoldig by, hvor vi skaber relationer og udvikling på tværs af sociale og kulturelle skel, fortsætter Steen Møller.

I fornyelsen af området lægges der særligt vægt på udviklingen af den bæredygtige og sunde by, hvor især den sociale bæredygtighed er et vigtigt punkt. Der skal være plads til alle, gode, udendørs opholdsmuligheder og sunde, energirigtige boliger. Det skal være trygt at komme til og færdes i området.

-Det glæder mig, at der helt fra begyndelsen af fornyelsen af Østerbro tænkes på den sociale rummelighed. Nu kan vi flytte dagvarmestuen til området og skabe mobile væresteder samt hellesteder, som baserer sig på de udsattes bevægelsesmønstre, siger rådmand Peter Rahbæk Juel. Det vil gøre hele bymidten bedre i stand til at tage hensyn til de udsatte til gavn for både de udsatte selv og dem, der færdes i byen. Vi ser frem til samarbejdet med alle parter om at skabe den nye, socialt bæredygtige bydel, slutter Peter Rahbæk Juel.

Områdefornyelse skal ske inden for fem indsatsområder:

  • Kvaliteter i byrummet
  • Social rummelighed
  • Trafikale forhold
  • Kulturelle events
  • Bygningsfornyelse

Beskrivelse af de fem indsatsområder er vedlagt som bilag.


Borgere og erhvervsliv på banen - igen

Ansøgningen til ministeriet og dermed planerne for fornyelsen af området er blevet til i tæt dialog med borgere og erhvervsliv i området, og samarbejdet fortsætter nu, hvor pengene er i hus.

-Uden borgernes og erhvervslivets store engagement og bidrag, havde planerne for Østerbro aldrig fået den kvalitet og det indhold, som de har nu, siger rådmand Steen Møller. Borgerne er på den måde med til at skabe udviklingen af vores by, og det er lige præcis sådan, vi ønsker det. Sammen skal vi skabe et samfund med tryghed, ligeværd og livskvalitet for alle, og det gør vi, når vi viser solidaritet og deltager med de kompetencer, vi hver især har, slutter Steen Møller.

Der skal nu skabes lokal interesse for de nævnte projekter og nedsættes arbejdsgrupper for hver projektidé. I hver arbejdsgruppe vil der deltage fagpersoner fra relevante forvaltninger. Gruppernes opgave er at udvikle projektidéerne i overensstemmelse med projekternes indhold, tidsplan og økonomi.


Kontaktinformation

Rådmand Steen Møller, By- og Kulturforvaltningen, sm@odense.dk, tlf. 51 48 19 20.

Rådmand Peter Rahbæk Juel, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, pnie@odense.dk, tlf. 30 51 31 15.

Afdelingschef i Plan og Byg, Dorthe Harbo, By- og Kulturforvaltningen, dhaa@odense.dk, tlf. 29 33 54 57.


Vedhæftede filer
Fem indsatsområder på Østerbro
Oversigtskort Østerbro
Luftfoto Østerbro