Spring til indhold
Nyhed

Tryg By og indsats for udsatte boligområder styrkes med topchef

16-03-2011
Der skal være færre bander, mindre organiseret kriminalitet, og unge, som er på nippet til kriminalitet, skal hjælpes. Samtidig skal boligområder undgå at udvikle sig til såkaldte udsatte områder, som er utrygge at bo og færdes i.

Sådan ser målene ud for Odense Kommunes to indsatser, Tryg By og De boligstrategiske indsatser i udsatte boligområder. Men nu skal indsatserne styrkes med administrationschef i Borgmesterforvaltningen Leif Hansen bag roret. Han skifter nu stillingsbetegnelse til stabschef.

Stor politisk bevågenhed
Styrkelsen sker, fordi Tryg By-indsatsen og arbejdet med de udsatte boligområder har stor politisk bevågenhed – ikke mindst på grund af det særligt nedsatte politiske § 17, stk. 4-udvalg, Udvalget for Boligområder og Tryg By. Udvalget arbejder med boligstrategiske indsatser, forebyggelse af ghettoisering samt kriminalitets- og bandeforebyggelse.

- Det politiske pres og opmærksomheden på området kræver, at de to indsatsområder nu får langt større ledelsesmæssig slagkraft, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

Derfor bliver Leif Hansen nu - efter aftale med Jørgen Clausen - sat i spidsen som dedikeret leder for indsatserne. Han har i forvejen et stort kendskab til området som sekretær for Udvalget for Boligområder og Tryg By.

- Tryg By-indsatsen har brug for en chef, som kan knytte det politiske system samme med det administrative systems organisering og indsatser. Det kræver stor indsigt og erfaring, og det har Leif Hansen om nogen, tilføjer Jørgen Clausen.

Fastholder udviklingsopgaver
Leif Hansen vil fortsætte med nogle af de væsentlige udviklingsopgaver, han har haft hidtil som administrationschef. Det drejer sig eksempelvis om kommunens administrationsprojekt, der skal effektivisere administrationen på tværs af forvaltningerne.

Leif Hansen vil i den nye stilling som stabschef stadig have tæt tilknytning til borgmesterforvaltningens chefgruppe. Han tiltræder stillingen, når en afløser er fundet til stillingen som administrationschef.

Mere samarbejde
Leif Hansen er også fortsat overordnet administrativ chef for Odense Brandvæsen og sekretær for beredskabskommissionen i Odense Kommune. Og med ham i spidsen vil et nødvendigt og tættere samarbejde mellem Odense Brandvæsen, Tryg By-indsatsen og flere eksterne samarbejdspartnere, herunder Fyns Politi, kunne styrkes.

I forlængelse af Tryg By-indsatsen vil Leif Hansen også være faglig og ledelsesmæssig ansvarlig for at indgå en såkaldt initiativaftale med staten om at hindre ghettoisering.


Kontakt:
Stadsdirektør, Jørgen Clausen, jc@mail.dk, tlf. 65511001, mobil 40434424
Administrationschef Leif Hansen, lha@odense.dk, tlf. 65511002, mobil 40783333