Spring til indhold
Nyhed

Tilfredshed med miljøtilsyn i Odense

16-05-2011

I 2010 var Odense Kommune på tilsyn hos 170 virksomheder og 40 landbrug, som efterfølgende blev spurgt, om de var tilfredse med miljøtilsynet. De virksomheder og landbrug, som har svaret, er tilfredse med arbejdsgangene i tilknytning til miljøtilsynet, og oplever også, at de har haft en god eller en meget god oplevelse af tilsynet.

Forpligtet til at føre tilsyn
Odense Kommune er forpligtet til at føre miljøtilsyn, som skal sikre, at de gældende love og bestemmelser overholdes. De tilsynsførende fra kommunen skal også vurdere, om der er behov for at stille yderligere krav, så forurening fra virksomheden/landbruget ikke giver anledning til risiko for miljø og sundhed.
- Vi er meget opmærksomme på, at vi med tilsynet på virksomheder, landbrug og gartnerier udfører en vigtig opgave til gavn for miljøet. Sidste års undersøgelse gjorde os klogere på nogle områder, som vi har forsøgt at gøre anderledes i 2010. Undersøgelsen fra 2010 viser os, at vi er på rette spor i forhold til vores tilsyn og kommunikation i den forbindelse. Jeg er meget tilfreds med resultatet af brugerundersøgelsen, som også peger på, at vores medarbejdere er fagligt dygtige og kompetente, siger rådmand Jan Boye.

Brugerundersøgelsen 2010
Odense Kommune har fået positive tilbagemeldinger i brugerundersøgelsen 2010, hvor der er kommet besvarelser fra 64 virksomheder og 2 landbrug.
Resultaterne af undersøgelsen viser, at 98% af respondenterne har haft en positiv oplevelse af miljøtilsynet. Der er sket en stigning i tilfredsheden i forhold til 2009 med hensyn til varsling, dialog og afrapportering.

- Vi er selvfølgelig glade for det positive resultat, og vi vil arbejde på at fastholde det høje niveau. Samtidig er jeg meget opmærksom på, at vi også fortsætter tilsyn i en atmosfære af gensidig respekt og dialog om de kontrollerede forhold, siger Jan Boye.

Se hele undersøgelsen som pdf her på hjemmesiden www.odense.dk.


Fremtidige brugerundersøgelser
I 2011 gennemføres brugertilfredshedsundersøgelsen også på tilsynsområdet. I 2012 ændres undersøgelsen til at måle tilfredsheden med afgørelser på natur- og miljøområdet.

FAKTA

  • Kommunen er ikke forpligtiget til at føre tilsyn med gartnerierne, men Odense Kommune har mål om at føre tilsyn hvert 5. år
  • I Odense Kommune er der 650 tilsynspligtige virksomheder, 170 tilsynspligtige landbrug samt 200 gartnerier
  • Lovgivningen siger, at Odense Kommune skal føre miljøtilsyn med industrivirksomheder hvert 3. eller 4. år afhængig af virksomhedens type og hvert 3., 4. eller 6. år på landbrugsområdet afhængigt af størrelsen og arten af dyr

Yderligere oplysninger
Rådmand Jan Boye, By- og Kulturforvaltningen, jb@odense.dk, mobil: 20402912
Pernille K. Christensen, Industrimiljø, tlf.: 6551 2498, mail: pkc@odense.dk