Spring til indhold
Nyhed

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2011

06-12-2011

Odense belyser børn og unges sundhed
Odense Kommune går foran og har taget pulsen på sundhedstilstanden hos børn og unge i Odenses 5. klasser og 7.-9. klasser. Resultaterne indikerer, at sammenlignet med undersøgelser fra 2009 er børn og unge i Odense gladere for at gå i skole, og at unge ryger og drikker mindre.

En ny slags sundhedsprofil med fokus på handling

Dette er blot nogle af de fakta, som kan udledes af en ny type sundhedsprofiler, som Odense Kommune har udviklet sammen med Århus Universitet. Eleverne kan let svare elektronisk på et spørgeskema, skolerne kan hurtigt se resultaterne og mange forskellige medarbejdergrupper kan bruge profilerne i deres arbejde med elevernes sundhed.

 

Det banebrydende i de nye sundhedsprofiler er, at resultaterne er så fyldestgørende og lette at anvende. Både politikere, ledere, klasselærere, sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, rusmiddelkonsulenter og andre kan bruge resultaterne i deres daglige arbejde. Det sker gennem www.skolesundhed.dk, hvor medarbejdere i kommunen har adgang til resultaterne umiddelbart efter, at eleverne har svaret på de elektroniske spørgeskemaer.


Målrettet anvendelse

Klasselæreren kan bruge en klasseprofil til at koble forskellige sundhedsindsatser med sin undervisning, sætte fokus på elevernes sundhed og trivsel til et forældremøde og samarbejde med forskellige fagpersoner om aktuelle sundhedsudfordringer i klassen. På samme vis kan sundhedsplejerskerne med resultaterne i hånden fremover fokusere de individuelle samtaler med eleverne.

 

Profilerne kan også vise, at en hel skole har behov for at sætte fokus på bestemte sundhedsinitiativer. Det kan eksempelvis være legepladser, der fremmer fysisk aktivitet, opstilling af automater med frisk drikkevand og meget andet. Endelig kan politikerne bruge resultaterne til at planlægge overordnede indsatser og strategier for børn og unges sundhed og trivsel.

 

For politikerne kan resultaterne fra en overordnet kommunal sundhedsprofil bruges til prioritere og planlægge på sundhedsområdet.

 

Den overordnede sundhedsprofil for kommunen kan læses her.


Kontakt for yderligere information

Konsulent Claus Færch, clafc@odense.dk