Spring til indhold
Nyhed

Stærkt felt i konkurrence om historisk byprojekt

13-01-2011

En af de mest markante og udfordrende byplankonkurrencer i nyere tid herhjemme har fundet sine deltagere. Styregruppen bag projektet Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade har udvalgt de syv teams, som skal konkurrere om at komme med det bedste bud på, hvordan den trafikerede Thomas B. Thriges Gade bliver forvandlet fra gade til et helt nyt bykvarter lige midt i hjertet af Odense.


Det er et visionært projekt, der vil binde Odenses østlige og vestlige del sammen igen på tværs af den barriere, som Thomas B. Thriges Gade siden slutningen af 1960’erne har udgjort. Der, hvor der i dag er vej, bliver der skabt en ny bydel med forskellige boligtyper, butikker, kontorer, byrum og caféer. I stedet for asfalt i fire spor, kommer der en mangfoldig by, som er attraktiv at bo, handle og leve i.


- Med det her projekt viser vi, at vi tør tænke stort og visionært her i Odense. Det gjorde man, den gang Thomas B. Thriges Gade blev anlagt, og det gør vi nu igen. Med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til by løfter vi Odense ud af sin fortid som industriby og ind i fremtiden som kultur-, viden- og oplevelsesby, siger borgmester Anker Boye.

- Konkurrencen er et middel til at skabe en sammenhængende bymidte, som ikke skæres igennem af Thomas B. Thriges Gade med 35.000 biler i døgnet. Når Odins Bro over Odense Kanal står færdig i 2014, vil de gennemkørende biler blive ledt uden om Odense centrum og give plads til en ny levende bydel, pointerer rådmand Jan Boye.


25 teams har vist interesse for projektet, herunder flere internationale teams.


- Med de syv udvalgte teams tegner der sig et virkelig stærkt konkurrencefelt. Jeg ser frem til nogle meget spændende bud på, hvordan vi får samlet Odense og skabt en mangfoldig og bæredygtig by med vægt på byliv og livskvalitet, siger Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler.

Konkurrencen er en tofaset projektkonkurrence, hvor der i første fase bliver udpeget en eller flere vindere af konkurrencen, som i en efterfølgende fase får mulighed for at udvikle deres forslag i en dialog med dommerkomiteen og dens rådgivere, inden den endelige vinder af projektkonkurrencen bliver udpeget. Resultatet af konkurrencen forventes offentliggjort i november 2011.


Konkurrenceforslagene bliver bedømt at en dommerkomité, som består af borgmester Anker Boye, rådmand Jan Boye Odense Kommune. adm. direktør Flemming Borreskov, direktør Hans Peter Svendler og tre fagdommere.


Kontakt:

Stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune, jc@odense.dk, telefon 65 51 10 00

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66.


Fakta

Et enigt byråd i Odense har besluttet at omdanne Thomas B. Thriges Gade til et nyt tæt

byområde. Den overordnede vision er at udvikle en sammenhængende og bæredygtig by med fokus på et aktivt byliv. Den nye bydel forventes at stå færdig mellem 2017 og 2020.


Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade påbegyndes efter planen i 2014, samtidig med åbningen af Odins Bro. Broen udgør det sidste led i Odenses ringgade, og med den bliver det muligt at føre den gennemkørende trafik uden om Odense centrum og give plads til en ny levende bydel. Omlægningen af trafikken skaber samtidig grundlag for at etablere en bedre tilgængelighed til bymidten.


Projektområdet strækker sig fra Odense Å i syd til Øster Stationsvej i Nord og udgør ca. 50.000 m2. Det forventes, at der kan bygges mellem 50.000 og 70.000 m2 blandet bolig, detailhandel og erhverv, der skal anlægges to nye underjordiske p-anlæg og der etableres nye byrum.


Omdannelsen kommer til at foregå i tæt dialog med interessenterne – herunder byens borgere, som i høj grad vil være med til at præge og tage del i udviklingen omkring de midlertidige anvendelser og aktiviteter, som skal være med til at understøtte områdets identitet og sikre bylivet i området fra projektets start.


Partnerskabet for ”Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade” består af Realdania og Odense Kommune.


De prækvalificerede syv teams er i uprioriteret rækkefølge:


Polyform, Henning Larsen Architects, Dress & Sommer

Underrådgivere:

WTM Engineers International (D)

Argus (D)

Jonathan Speirs + Major (UK)


3XN

Underrådgivere:

NORD Arkitekter

Ove Arup and Partners International Ltd (UK)

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Konsulent:

Jeppe Aagaard Andersen Landskabsarkitekter


Entasis

Underrådgivere:

Grontmij | Carl Bro

SWECO Architects

sbs rådgivning

MOMENTUM Research & Development


Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Underrådgivere

Kragh&Berglund Landskabsarkitekter A/S

Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a.s

Konsulenter:

Reinertsen Sverige AB - Stefan Krii

Gielstrup Therkelsen Aps


ALECTIA A/S

Underrådgivere:

SLETH A/S

CHRISTENSEN & CO arkitekter a/s

Schul + Okra Landskabsarkitekter (NL/DK)

Peter Brett Associates LLP (GB)

Colliers Hans Vestergaard A/S


ADEPT Aps

Underrådgivere:

MVRDV bv (NL)

Ting & Wainø landskabsarkitekter Aps

Slot Møller Rådgivende Ingeniører A/S

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

Via Trafik

EMCON AS

ACT

Capacent Management Consulting A/S

U:R:D Urban Research and Design


schmidt hammer lassen architects

Kristine Jensens Tegnestue

Underrådgivere:

Tyréns AB (S)

WS Green Technologies (D)

PriceWaterhouseCoopers

ecosistema urbano arquitectos S.L.P. (ES)