Spring til indhold
Nyhed

Skulptur i Eventyrhaven 2011

10-06-2011

Lokale spejdere hjælper kunstneren Jesper Dalgaard 11.-12. juni
Jesper Dalgaards skulptur bliver bygget op af trærafter - og hvem er bedre til det end de lokale spejdere? De og kunstneren er i Eventyrhaven 11. juni kl. 12-15 og til og med søndag den 12. juni.

 

Skulptur i Eventyrhaven 2011

For Nils Erik Gjerdevik, kuratoren for skulpturudstillingen TABLEAU, SIGNAL, STOF, har kravet om kvalitet været den afgørende faktor. Men også spørgsmålet om autonomi; at skabe værker, der står i kraft af sig selv, uden at læne sig op af tendenser, trends eller veletablerede retninger i kunsten har været vigtig for udvælgelsen. Kunstnerne på denne udstilling har det tilfælles, at deres værker har sin egen retning og sin egen kvalitet på tværs af, hvad der i øvrigt bliver skabt i samtiden. 


Deltagende kunstnere

Jytte Høy, Lars Bent Petersen & Johannes Christoffersen, BenandSebastian, Torben Ribe, Maiken Bent, Marie Søndergaard Lolk, Svend Danielsen, Jesper Dalgaard, Mette Winckelmann, Peter Holm, Astrid Svangren, Tove Storch, Pernille Kapper Williams, Christina Hamre. 


Skulpturer som bryder den forventede ro

TABLEAU, SIGNAL, STOF befinder sig i det udstillingsfelt, som i dag betegnes 'kunst i det offentlige rum'. Her infiltrerer og forstyrrer kunsten det allerede eksisterende rum, det som er tilvant og accepteret, ja, måske ligefrem elsket, og stiller nye krav til omgangen med rummet. Eventyrhaven er et åndehul i byen, et sted at finde ro og hvile fra det omgivende byrum. Skulpturerne kan derfor let komme til at forstyrre den forventede ro, kræve utiltænkt opmærksomhed eller helt enkelt irritere. Men kunsten i det offentlige rum kan også skærpe blikket - ikke blot for det specifikke rums æstetiske muligheder, men også for de æstetiske muligheder i det offentlige rum i mere generel forstand. Skal en skulptur i det offentlige rum være et selvstændigt monument, skal den invitere til dialog, protest eller ligefrem grundlovssikret ytringsfrihed? Skal den provokere og flytte vores æstetiske grænser? De enkelte værker i årets skulptur-triennale spiller hver især ind i dette felt, nuanceret og reflekteret og med deres egen stemme. Årets udstilling har ingen anstrenget agenda, men tilbyder en serie af æstetiske overvejelser over kunstens potentialer i byhavens offentlige rum.  


Tre temaer
TABLEAU, SIGNAL, STOF

Selvom der ikke er noget overordnet tema, som dette års medvirkende kunstnere skal holde sig indenfor, har Nils Erik Gjerdevik i kurateringen givet et bud på temaer, som samler og præciserer et nyt eksperimenterende felt inden for offentlig skulptur – såvel som i samtidskunsten generelt.

De tre temaer 'Tableau', 'Signal', 'Stof' er præcise punkter man kan spænde skulpturens æstetiske virkemidler ud imellem. Uden at de nødvendigvis udelukker hinanden eller fungerer som modpoler eller modsætninger. 'Tableau', 'Signal', 'Stof' beskriver distinkte og særegne æstetiske kvaliteter for hvert enkelt kunstværk.  


Åbning

Udstillingen bliver åbnet af formand for Odense Bys Kunstfond Anders W. Berthelsen den 24. juni kl. 12.00 i Eventyrhaven, hvorefter udstillingens kurator billedkunstneren Nils Erik Gjerdevik vil fortælle om baggrunden for årets udstilling. 


Katalog

I forbindelse med udstillingen bliver der udgivet et katalog med fotos og beskrivelser af værker inklusiv artikel af mag.art Ditte Vilstrup Holm. Kataloget kan købes i Brandts Shop og hos VisitOdense.  


Udstillingen er støttet af

Udstillingen er arrangeret af Odense Bys Kunstfond . Billedkunstneren Nils Erik Gjerdevik er udstillingens kurator. Endvidere tak til Kunsthallen, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune og Kunstrådet for produktionsstøtte til udvalgte projekter.

Kontakt

For flere oplysninger om Skulptur-triennalen i Eventyrhaven kontakt kuratorassistent Marlene Bregndahl, tlf. 65207019 eller presseansvarlig Trine Søndergaard, tlf. 6520 7092.