Spring til indhold
Nyhed

Restaurering af Vejrup Å

03-11-2011

Fredag den 4. november 2011 afsluttes et større Havørred Fyn restaureringsprojekt i Vejrup Å.


Vejrup Å er et mellemstort vandløb, som udspringer ved Davinde og udmunder i Odense Fjord. Ca. 8 km af vandløbet danner grænse mellem Odense og Kerteminde Kommune.


Formålet med projektet er, at Vejrup Å fremover skal være selvreproducerende med ørred, således at det ikke længere er nødvendigt med udsætning af fisk.


På en 5 km lang strækning af vandløbet er gyde og opvækstmuligheder for ørred væsentligt forbedret. Således at vandløbet nu fremstår, som et af de bedste ørredvandløb på Fyn.


Projektet er finansieret med 50 % af EFF-ordningen ”Genoprettelse af indre vandveje” (støtteordning under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 30 % af Havørred Fyn og 20 % af Odense og Kerteminde Kommune.


Odense og Kerteminde Kommuner har i samarbejde med Hededanmark A/S stået for udførelsen.


For yderligere oplysninger kan biolog Martin Køhl Søholm, Kerteminde Kommune kontaktes på Tlf.: 65 15 14 86 eller e-mail: mks@kerteminde.dkFakta om restaureringen:

  • Der er udlagt ca. 171 m3 gydegrus svarende til ca. 40 gydebanker
  • Der er udlagt ca. 45 m3 skjulesten svarende til ca. 2000 ørredskjul
  • Der er opgravet sand på ca. 3,5 km strækning
  • Der er gensnoet en vandløbsstrækning på ca. 300 m