Spring til indhold
Nyhed

Politikere og udvalgsmedlemmer på cykel i Vollsmose

16-05-2011
To helt centrale emner for udvalget kom på banen, nemlig tryghed og ansvar.

Udvalget var interesseret i, hvordan Vollsmose bliver et endnu bedre og tryggere sted at bo.

I Birkeparken mødte de for eksempel den 16-årige Anan og hans mor. Anan er med i gadeplansprojektet i Vollsmose. De fortalte med deres historie, hvor vigtigt det er, at sagsbehandlingen er hurtig og målrettet, så den unge ikke mister troen og bliver nem at lokke tilbage i kriminalitet. Nu er Anan på rette spor og drømmer om at blive arkitekt og bygge huse, der er smukke og gør en forskel for de mennesker, som skal bo i dem.
Christian Frederiksen (S) var glad for at besøge projektet.

- Vi hørte fra den unge, men også fra familien, hvor vigtigt det er med en hurtig handling og ikke for lang ventetid på de nødvendige tiltag. Tiltagene er forskellige fra ung til ung afhængig af deres problemstillinger, bagland og ressourcer i netværket. Det er så vigtigt, at vi kan sætte effektivt ind. Hotspotchefen er den, der skal øge hastigheden på sagsbehandlingen i de sager. Han har fået kompetencen til at gå ind og prioritere og sætte handlinger i gang. Netop det initiativ forventer vi os meget af.

Det andet centrale emne for udvalget var en dialog med en central investor i området. Vollsmose er primært et boligområde med ca. 3.400 boliger og 10.000 indbyggere. Et såkaldt monofunktionelt område. Hvordan får vi det ændret til en bydel med mange funktioner, der giver en blandet landhandel af liv og aktivitet?
For eksempel ønsker Per Berga (EL), at Vollsmose får de samme funktioner, som andre steder.

- Vi har at gøre med en bydel med en befolkning tilsvarende Nyborg, og vi politikere må arbejde for, at Vollsmose får tilsvarende funktioner såsom læge, tandlæge osv. en lignende hverdag med skolegang samt et almindeligt arbejdsliv.

Et vigtigt og afgørende kort er de private investeringer i form af erhverv – fx butikker, kontorer, men også uddannelsessteder. Hvordan kan man få en investor til at tro på en virksomhed i Vollsmose eller en uddannelsesinstitution til at satse på en skole i området?

Udvalget havde en lang snak med Michael Willaume, der er direktør for Dan Mark Ejendomme A/S, der har investeret i at opbygge et nyt butikskoncept i det tidligere Center Øst/Outlet Fyn. Nu hedder det Vollsmose Torv og indeholder en spændende Medina med både orientalske og danske butikker af enhver art.

Til slut lød der fra formanden for udvalget Christian Frederiksen (S):
- Dagens tur har vist mig, at vi sammen kan rykke ved nogle ting. På tværs af politiske skel og med opbakning fra et enigt byråd vil vi som politikere og professionelle gøre noget for trygheden i Odense. I dag har vi så fået håndslag på, at beboerne i Vollsmose også gerne vil være med til at tage ansvar for, at denne opgave blive løst. Vi glæder os også til samarbejdet.

Yderligere informationer:
Christian Skov Frederiksen, tlf. 40 29 17 48
Per Berga Rasmussen, tlf. 20 97 32 55

Fotos:
kontakt Katrine Hallgren Frederiksen, Mediehuset Vollsmose, tlf. 29 42 32 64