Spring til indhold
Nyhed

En ny virkelighed præger personaleregnskab for 2010

31-03-2011


Effektiviseringer og afskedigelser


Økonomien har spillet en væsentlig og tung rolle for Odense Kommune i 2010. Besparelser er en nødvendighed for at få det hele til at hænge sammen. Nogle besparelser giver direkte et dårligere serviceniveau, men et andet svar på de økonomiske udfordringer er fornyelse og effektiviseringer. Det sker i det initiativ kommunen kalder ”Odense – en ny virkelighed”.

- Vi vil med ”Odense - En ny virkelighed” finde besparelser ved at gøre tingene smartere og mere effektivt og dermed forsøge at undgå væsentlige serviceforringelser i forhold til borgerne. Forringelser som rene besparelser uundgåeligt ville føre til, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

Odense Kommunes medarbejdere skal derfor vænne sig til at arbejde på en ny måde. Fem store projekter skal nytænke kommunens administrative opgaveløsning ved at øge samarbejdet med borgerne og på tværs af de fem forvaltninger. Nytænkning gør det dog ikke alene. I 2010 blev i alt 130 kommunalt ansatte afskediget, samtidig blev et større antal ledige stillinger ikke genbesat.


Tager socialt ansvar
Antallet af ordinært ansatte medarbejdere er faldet med fem procent fra 2009 til 2010. Samtidig er antallet af bl.a. elever og praktikanter steget væsentligt. Det er sket for at leve op til aftalen om praktikpladser og fordi Odense Kommune i høj grad ønsker at udvise et socialt ansvar. Med et fald på fem procent i de ordinære ansættelser ligger Odense Kommune over landsgennemsnittet.

- Vi forventer at et øget antal elever og praktikanter samtidig er med til at sikre kommunen et godt rekrutteringsgrundlag i fremtiden og afhjælpe arbejdsløsheden blandt unge, forklarer kontorchef Bente Monsen, Direktør for Økonomi og Organisationsudvikling.Odense Kommune har i 2010 ansat 320 nye medarbejdere i løntilskud og virksomhedspraktik. Desuden har Odense Kommune ansat 60 elever mere i 2010 primært på social- og sundhedsområdet for at leve op til aftaler indgået med regeringen og KL.

Sygefraværet er uændret
Det er Odense Kommunes målsætning at nedbringe sygefraværet. Der er iværksat en række indsatser for at imødegå dette mål, men i 2010 er sygefraværet i kommunen stort set uændret.

- Vi arbejder blandt andet på at nedbringe sygefraværet gennem sundhedsunderstøttende initiativer, arbejdsmiljøcertificering af flere arbejdssteder samt nedbringelse af antallet af arbejdsulykker, siger Steffen Mark Jensen, Kontorchef i HR & Organisationsudvikling.


Det samlede Personaleregnskab for 2010 bliver behandlet af Økonomiudvalget den 6. april og Byrådet den 13. april.

Kontakt:

· Jørgen Clausen, Stadsdirektør, Mobil: 40434424

· Bente Monsen, Direktør for Økonomi og Organisationsudvikling, Mobil: 51540839

· Steffen Mark Jensen, Kontorchef for HR & Kommunikation, Mobil: 30914742


Vedlagt: Personaleregnskabet 2010, Odense Kommune (pdf format)