Spring til indhold
Nyhed

Penge til frivillige, der bekæmper ensomhed

06-12-2011

Ældre Sagens telefonlinje for ensomme ældre og Røde Kors’ ønske om at rekruttere flere frivillige til bl.a. vågetjeneste på byens plejecentre var blandt de projekter, som Ældre- og Handicapudvalget tidligere i dag valgte at støtte, da udvalget godkendte tildeling af § 18-midlerne 2012.

Også en lang række mindre lokale foreninger og klubber som fx Fangelklubben, Korup-Ubberud Besøgstjeneste og Højbylund Ældreklub har opnået støtte fra § 18 med den begrundelse, at de med deres sociale aktiviteter forebygger ensomhed blandt lokalområdets seniorer.

- Alt for mange oplever ensomhed, når ægtefællen og netværket falder bort. Her er det så vigtigt, at vi har et solidt civilsamfund, hvor vi har lyst til at tage os af hinanden. Og det er der heldigvis rigtig mange, der gerne vil, udtaler rådmand Jane Jegind (V). Hun understreger dog, at der i stigende grad er brug for det frivillige engagement i årene frem.

Flere penge til udvikling
- Vi står over for udfordringer i fremtiden, der gør, at du og jeg i højere grad må på banen og gør en indsats for naboen, pårørende eller andre, der har brug for en håndsrækning, siger Jane Jegind.

Hun håber, at et tættere samarbejde mellem frivillige og kommunen vil kunne imødekomme, bl.a., at flere pga. af alder og sygdom forventes at få brug for støtte, mens det er de små årgange, der er på vej ind på arbejdsmarkedet.

Ca. 275.000 kr. er endnu tilbage i udviklingspuljen og er dermed øremærket til udvikling og nytænkning, fx nye initiativer og samarbejdsformer. Udviklingspuljen kan søges løbende.

Sådan blev midlerne fordelt
For 2012 er der i alt 1.672.409 kr. til rådighed i § 18. Heraf afsættes 10 % til udvikling.

Ældre- og Handicapudvalget har i dag uddelt 1.317.300 kr. 30 ansøgninger på beløb under 50.000 kr. er administrativt imødekommet med 478.300 kr. + en enkelt til udviklingspuljen på 22.000 kr. De øvrige midler fordeler sig, som følger:
ASF Dansk Folkehjælp, 75.000 kr.
Ældre Sagen, 122.000 kr.
Aktivitetshuset Virkedal, 50.000 kr.
Røde Kors, 280.000 kr. (Udbetales i to rater)
Krepo tildeles 20.000 kr.
Ældrecenter Huset, 20.000 kr.
Samt en løbende bevilling til Rådgivnings- og kontaktcentret for demente og deres pårørende på 250.000 kr. (2011-2013)
Dertil kommer 50.000 kr. til temadage for frivillige samt Frivillighedens Dag

Fakta om §18
Frivillige sociale foreninger kan søge om tilskud til foreningernes arbejde via Servicelovens § 18.
Ældre- og Handicapforvaltningen administrerer § 18-midlerne for foreninger/organisationer, der har målgrupper over 60 år.

Læs mere på odense.dk/frivillig

Yderligere oplysninger
Rådmand Jane Jegind, 20 91 10 31
Konsulent, Erik Broby, 65 51 30 39