Spring til indhold
Nyhed

Opbakning blandt fynske borgmestre til letbane i Odense

14-12-2011

Én for alle, alle for én

For borgmesteren i Nyborg, Erik Christensen, er der ingen tvivl om, at en letbane i Odense er vejen frem. Han er glad for, at borgmestrene på Fyn står sammen omkring letbaneprojektet og ikke kun fokuserer på de fordele, de hver især får ud af at være en del af projektet, men i højere grad tænker på de fordele, Fyn som helhed får ud af letbaneprojektet:

- Odense er landets tredje største by og dermed en vækstdriver for hele regionen, derfor vil de positive effekter fra letbanen også gavne hele regionen. Det er vigtigt, at letbanen ikke bare er et Odense projekt, men et projekt for hele Fyn og hele regionen. Vi er alle meget optagede af regional udvikling – og herunder infrastruktur. For os er letbanen er et fælles fynsk projekt og indgår sammen med en parallel forbindelse over Lillebælt, tog i timedrift mellem de største byer i landet samt udvidelse af E20 med et tredje spor i de prioriteter, vi står samlet om, forklarer han.

 

Det kan umiddelbart synes op ad bakke i forhold til finansieringen af en letbane i Odense, for letbanen er ikke blevet prioriteret i forhold til de 94. mia., som statens infrastrukturfond har uddelt til veje, jernbaner og letbaner frem til 2020, men det vil de fynske borgmestre have ændret på:

 

- Jeg tror faktisk, at den brede enighed her på Fyn kan være afgørende for en højere prioritet af letbanen på nationalt plan. Når alle ti kommuner på Fyn er enige, må det veje tungt på Christiansborg. Vi trænger til vækst på Fyn, og det kan en letbane bidrage til. Derfor står vi last og brast med hinanden i den her sag, siger Curt Sørensen, borgmester i Svendborg.

 

Opbakning fra erhvervslivet og samarbejdspartnere

Dansk Industri er positive over den fælles fynske opbakning til de infrastrukturelle prioriteringer, herunder letbaneprojektet, som de betragter som en afgørende brik i realiseringen af vækstpotentialet i området omkring det nye OUH:

 

- Vi ved, at en effektiv infrastruktur er en forudsætning for vækst, og området omkring det nye supersygehus har potentialet til at blive et vækstcentrum for Fyn. Jeg er derfor meget glad for, at de fynske borgmestre på tværs af partiskel står sammen om at skabe opbakning til letbaneprojektet i Odense, siger formanden for DI Fyn, Clas Nylandsted Andersen.

 

Syddansk Universitet glæder sig over, at kommunerne på Fyn står sammen om letbanen, som er en vigtig brik i universitets udbygningsplaner:

 

- Vi udbygger i de kommende år universitet og får markant flere studerende. Derfor er det nødvendigt med effektiv transport til og fra universitetet, og når letbanen bliver en realitet, får vi et kollektivt transportmiddel af høj klasse. Jeg håber derfor, at det lykkes at få finansieringen af letbanen på plads, siger rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede.

 

Formanden for Region Syddanmark, Carl Holst, mener, at den fælles fynske enighed er et vigtigt skridt i retning mod at sikre finansieringen til letbanen:

 

- En god infrastruktur er vigtig for det nye sygehus i Odense, og en letbane vil effektivt kunne transportere patienter, pårørende og medarbejdere til og fra sygehuset. Samtidig vil letbanen forbedre pendlingsmønsteret i regionen og styrke mobiliteten. Jeg er derfor glad for den brede opbakning til letbanen, som kan få stor betydning, når der i den kommende tid skal træffes beslutning om prioriteringen af midler til infrastrukturprojekter, siger Carl Holst.

 

Statslig medfinansiering nødvendigt
Det er afgørende, at sikre statslig opbakning til beslutningen om at gennemføre letbaneprojektet, for første etape på 14,5 km er anlægsudgifterne for letbanen 1.8 milliarder kroner og for det samlede linjenet på 21 km er den 2.6 milliarder kroner.

 

- Den store investering kan og skal Odense selvfølgelig ikke klare alene. Det er nødvendigt med statslig medfinansiering på samme måde, som der er fundet statslige midler både til S-togsnettet, en letbane og Metroen i København og til en letbane i Århus. Det er indlysende rigtigt, at der afsættes de nødvendige statslige midler til letbaneprojektet i Odense, så man viser, at der er reel vilje bag de politiske tilkendegivelser om at skabe et Danmark i balance, lyder det fra Anker Boye, borgmester i Odense.

 

Fakta:

De ti fynske borgmestre er efter et møde i borgmesterforum Fyn den 13. december blevet enige om at bakke op om følgende fynske projekter: Udvidelse af E20 med et tredje spor, en parallel forbindelse over Lillebælt, tog i timedrift mellem de største byer i landet samt Odense Letbane.

 

Vil du vide mere:

Du kan læse mere om Odense Letbane på www.odense.dk/letbane

Kontaktinformation 
Anker Boye, borgmester i Odense, på ab@odense.dk eller tlf. 40 75 33 33
Curt Sørensen, borgmester i Svendborg, på curt.sorensen@svendborg.dk eller tlf. 28 69 32 37
Erik Christensen, borgmester i Nyborg, på ech@nyborg.dk eller tlf. 51 59 91 01
Clas Nylansted Andersen, formand for DI Fyn, på tlf. 24 43 38 99
Jens Oddershede, Rektor Syddansk Universitet, på jod@sdu.dk eller tlf. 65 50 10 30
Carl Holst, Regionsformand i Region Syddanmark, på tlf 40 32 52 10