Spring til indhold
Nyhed

Ny struktur i Udvikling Odense

10-01-2011

Ny struktur i Udvikling Odense

Som led i udmøntningen af besparelserne i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune har Udvikling Odense besluttet at sammenlægge PR & Tiltrækning med Visit Odense i en ny samlet enhed med fokus på at tiltrække turister, gæster og studerende til Odense.

Enheden vil endvidere have ansvar for den tværgående kommunikation for Udvikling Odense. Den nye enhed ledes af PR- og tiltrækningschef Rasmus Hessum Hansen.

I den forbindelse har Udvikling Odense besluttet at nedlægge stillingen som Oplevelses- og turistchef. Oplevelses- og turistchef Claus Koch fratræder derfor ifølge gensidig overenskomst efter mere end femten år i Odense Kommune.

Claus har løst vigtige opgaver for kommunen, først i Odense Bys Museer og siden 2006 inden for event- og oplevelsesudvikling samt turisme. Senest er Visit Odense under Claus’ ledelse kommet ind i en positiv udvikling, hvor samarbejdet på Fyn og ikke mindst fokuseringen på H.C. Andersen som vores absolut væsentligste styrkeposition, er i centrum.


Der er ikke yderligere kommentarer til den nye struktur d.d. 10. januar 2011