Spring til indhold
Nyhed

Odenseanerne skal have mere viden om skizofreni

19-05-2011

Odense Kommunes PIO Psyk-Info sætter lørdag en 21. maj fra kl. 11-16 fokus på skizofreni – en af de alvorligste psykiske sygdomme. Det sker i forbindelse med PsykiatriFondens landsdækkende indsats om netop skizofreni.

Det sker på Gråbrødre Plads, hvor Pio Psyk-Info i samarbejde med øvrige repræsentanter har sammensat en spændende dag. Der opstilles pavilloner med forskelligt informationsmateriale, der vil være et sansetelt, hvor man kan komme til at opleve, hvordan ens følesans reagerer på at røre noget, som man ikke ved, hvad er. Kom også og prøv, hvordan det opleves at høre stemmer. Det vil også være muligt at tale med mennesker, der selv kender til at leve med en skizofrenilidelse, som er parate til at fortælle om deres liv og svare på spørgsmål fra interesserede.

Formålet med landsindsatsen er at nedbryde tabuer og øge danskernes viden om skizofreni for at bidrage til, at flere kommer i tidligere behandling og for at øge tolerancen over for mennesker med skizofreni.

Hold øje med os i gadebilledet LØRDAG DEN. 21. maj og besøg os på Gråbrødre Plads ml. 11-16.

FAKTA:Hvad er skizofreni?

Skizofreni er en psykose, og man er psykotisk, hvis og når man hører eller ser ting, der ikke er virkelige (hallucinationer), og oplever omverdenen anderledes end andre (vrangforestillinger) og samtidig har svært ved at skelne mellem, hvad der er virkeligt og uvirkeligt.

Andre symptomer kan være:

- tankeforstyrrelser

- indadvendthed med risiko for social isolation,

- hukommelses-og koncentrationsproblemer

- depression og angst

- der kan være manglende sygdomserkendelse

Ofte er kun få af de ovennævnte symptomer til stede, og det er en myte, at mennesker med skizofreni er farlige. Mennesker med skizofreni, der er i behandling er, lige så lidt kriminelle som alle andre.

Hver femte bliver rask
Det er muligt at komme sig af en skizofrenilidelse – Psykosen kan være af varierende længde, fra få måneder til adskillige år. Hos 20 % forsvinder psykosen og kommer ikke igen (fuld recovery), mens lige så mange har vedvarende svære symptomer og har behov for en eller anden tilknytning til psykiatrien. De resterende 60 % kommer sig mere eller mindre, oftest med en vedvarende medicinsk og psykosocial behandling.

Man kan i dag gøre meget for at mindske symptomerne og mildne sygdomsforløbet.

Yderligere information:

Leder af PIO Psyk-Info, Else Kirk, Mobil: 51 16 76 16