Spring til indhold
Nyhed

Odense vil være frikommune

09-03-2011

- I Odense vil vi sætte borgeren i centrum. Og som frikommune kan vi bedre forny systemer og regler, så vi lykkes med det, siger borgmester Anker Boye.- Derfor ligger ordningen med at blive frikommune i forlængelse af det, vi allerede er i gang med i Odense Kommune. Nemlig, at udvikle vores kerneydelser samtidig med at vi effektiviserer. Odense Byråd har allerede forpligtet sig på at tænke nyt i arbejdet for at udvikle Odense Kommunes kerneydelser, siger han.


I samarbejde med borgerne
På byrådsmødet den 9. marts besluttede Odense Byråd at søge om, at blive en af Danmarks fem frikommuner. Frikommuneforsøget løber over to valgperioder og ligger i tråd med Odense Kommunes visioner om at nytænke kerneydelserne.


- Vi vil gerne samarbejde mere med borgerne og med brugerne om, hvordan vi bedst kan udvikle vores kerneydelser, så de får de ydelser, de har brug for, og så vi leverer bedst muligt for de penge, vi har. Som frikommune kan vi gå endnu længere i de samarbejder. Så ordningen hjælper os med at bringe det kommunale system tættere på borgeren.


Vi ser muligheder – ikke system


Der har været meget kritik af, at frikommuneordningen kræver stor administration hos kommunerne.


- Som stor kommune kan Odense løfte den opgave, og så har jeg fokus på de muligheder vi får som frikommune. Så må vi se på systemerne bagefter: Vi vil gerne afprøve en masse forskelligt. Hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre med de systemer, der er sat op, siger Anker Boye.