Spring til indhold
Nyhed

Odense skal være et sted, hvor vi er sunde sammen

24-08-2011

”Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen”. Sådan lyder visionen i den nye sundhedspolitik, der også indeholder seks politiske mål for, hvad der skal til for at opfylde visionen:

 • Arbejdsstyrken skal være sundere.
 • Den mentale sundhed skal styrkes.
 • Større lighed i sundhed.
 • En styrket indsats i forhold til kronisk sygdom.
 • Byens rum skal fremme det sunde valg.
 • Det nemme valg er det sunde valg.

Politikken indeholder derudover en række værdier for sundheden i Odense. Disse værdier skal ligge til grund for alt, hvad vi gør på sundhedsområdet. Værdierne er:

 • Vi understøtter den sunde hverdag.
 • Vi samarbejder med borgerne, så de bedst muligt kan tage ansvar for eget liv.
 • Vi sætter altid det hele menneske og dets omgivelser i centrum.
 • Vi fokuserer på borgernes livsforløb for at sikre en sammenhæng i indsatserne.
 • Vi anvender den nyeste viden og teknologi.
 • Vi skal give borgerne de rette muligheder, så det bliver nemmere at træffe de valg, der styrker sundheden.

Sund sammen

”Sund Sammen” er titlen på den nye sundhedspolitik, og denne titel skal signalere, at når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed, f.eks. vuggestuen, plejecentret, det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner osv.


Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed, fordi:

 • Man som borger i Odense har ansvar for egen sundhed – men som kommune har vi også en forpligtelse til at understøtte rammerne for en sund livsstil.
 • Vi skal samarbejde med de borgere, der ikke er i stand til selv at tage ansvar for egen sundhed, så de får mulighed for at klare sig bedst muligt i hverdagen.
 • Vi ikke har råd til at lade være med at sætte fokus på sundhed. De offentlige udgifter til sundhedsvæsenet stiger år for år. Det gælder også for kommunen.

Tværgående politikker

Odense Kommunes nye sundhedspolitik er en af kommunes tre tværgående politikker. De to øvrige er Miljøpolitikken og  Erhvervs- og Vækstpolitikken


Mere information

Hele sundhedspolitikken kan læses på www.odense.dk/sundhedspolitik - det er også her, man kan afgive et elektronisk høringssvar i perioden fra den 26. august til den 23. september 2011

Herefter behandler den politiske følgegruppe de indkomne kommentarer, inden den endelige behandling af sundhedspolitikken finder sted i byrådet den 23. november 2011.

Kontaktinformation

Adm. direktør og projektejer på den nye sundhedspolitik Helene Bækmark tlf. 51 77 73 25

Politikerne i den politiske følgegruppe, der står bag udarbejdelsen af den nye politik:
Jane Jegind (V) tlf. 20 91 10 31
Peter Rahbæk Juel (A) tlf. 30 51 31 15
Stina Willumsen (F) tlf. 26 21 98 10
Merete Østerbye (C) tlf. 24 81 79 23
Per Berga (Ø) tlf. 20 97 32 55
Alex Ahrendtsen (O) tlf. 61 79 48 47