Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune vil have de bedste med i ansøgerfeltet til nyt Musik- og Teaterhus

15-08-2011

Investorer fra både ind- og udland har vist stor interesse for Musik- og Teaterhuset, og der har vist sig et behov for supplerende oplysninger til udbudsgrundlaget. Derfor forlænger Odense Kommune fristen til den 30. november 2011.

 
- Interessen fra investorerne viser med al tydelighed, at det gode og værdifulde projekt for Odense også er drifts- og investeringsmæssigt interessant. Vi vil gerne sikre, at vi får et så bredt og kvalificeret ansøgerfelt som muligt, og derfor imødekommer vi de potentielle ansøgere ved at give dem de oplysninger, de efterspørger, siger Jan Boye, rådmand i By- og Kulturudvalget.

 
Odense Kommune forlænger dermed ansøgningsfristen, så udbudsgrundlaget kan udbygges til gavn for ansøgerne.

 
- Vi kan se, at der er et stort økonomisk potentiale for investorerne inden for driften af konferencer og events i det nye Musik- og Teaterhus, og det kan vi nu præsentere for de potentielle ansøgere i udbudsgrundlaget, siger Søren Bonde Hansen, direktør i By- og Kulturforvaltningen.

 
Opbakning fra kulturinstitutionerne
Forlængelsen af ansøgningsfristen betyder, at tidsplanen for det samlede projekt må ændres, så Musik- og Teaterhuset står klar til brug op til et år senere end forventet. Det ændrer dog ikke på Odense Teater og Syddansk Musikkonservatoriums opbakning til projektet.

 
- For Odense Teater er det vigtigt, at Musik- og Teaterhuset bliver så godt og gennemtænkt som overhovedet muligt. Derfor bakker vi naturligvis op om en forlængelse af udbudsrunden. I sidste ende betyder det forhåbentligt, at odenseanerne får et endnu bedre sted at nyde store musik- og teateroplevelser, siger Michael Mansdotter, teaterchef ved Odense Teater.

 
- Som en kunstnerisk uddannelsesinstitution er det væsentligt for os, at vi kommer i tidssvarende fysiske rammer, og derudover har vi også meget at byde på som kulturinstitution. Med en indflytning i Musik- og Teaterhuset får vi mulighed for at folde os fuldt ud og berige Odenses kulturmiljø med en mangfoldighed af forestillinger og koncerter i alle genrer – så en forskydning på et år eller to tillægger jeg ikke den store betydning. En realisering af Musik- og Teaterhuset er så absolut værd at vente på!, siger Axel Momme, rektor ved Syddansk Musikkonservatorium og skuespillerskole.

 
Forventet tidsplan

 • 30. november: ansøgningsfrist til prækvalifikationsrunden
 • Januar - februar 2012: politisk behandling af ansøgerne
 • Februar – juli 2012: dialogproces med de udvalgte ansøgere
 • August 2012: frist for afgivelse af tilbud
 • Slutningen af 2012/begyndelsen af 2013: byggeriet begynder
 • 2016/2017: Musik- og Teaterhuset kan tages i brug

Fakta

 • Det nye Musik- og Teaterhus får et samlet areal på ca. 32.000 m2
 • Store sal får 1.800 pladser på 5.540 m2
 • Foyer med foyerscene får et areal på 1.740 m2
 • Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole får ca. 6.100 m2
 • Odense Teater får ca. 800 m2
 • Café, restaurant, butik og evt. ungdomsboliger udgør ca. 2.900 m2 
 • Der bliver 285 parkeringspladser i kælderen

Læs mere på www.odense.dk/musikogteaterhuset.

 
Kontakt
Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen, e-mail: jb@odense.dk, tlf.: 20402912
Søren Bonde Hansen, direktør i By- og Kulturforvaltningen, e-mail: sbh@odense.dk, tlf: 65512001
Pia Bay, kontorchef i Salg og Udlejning, By- og Kulturforvaltningen, e-mail: pbc@odense.dk, tlf.: 65512653
Axel Momme, rektor ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, e-mail: amo@smks.dk, tlf.: 63119919
Michael Mansdotter, teaterchef ved Odense Teater, e-mail: mm@odenseteater.dk, tlf.: 63139221