Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune sætter Fjernvarme Fyn til salg

04-05-2011

Partierne i forliget ”Odense investerer” har besluttet at indlede en proces, som kan ende med et salg af det kommunale aktieselskab.
 

- Vi kan ikke nøjes med at spare os ud af krisen. Det kræver også investeringer. Vi vil skabe lokal vækst – på kort og langt sigt – ved at investere i vores kerneopgaver. Med et salg af Fjernvarme Fyn a/s kan vi nu investerer i skoler, daginstitutioner og kollektiv trafik, velfærdsteknologi, samtidig med at fjernvarmeselskabet fortsat kan udvikle sig. Vi gør de passive midler i Fjernvarme Fyn A/S aktive og investerer dem i byens fremtid, siger borgmester Anker Boye.

Investeringer nødvendige

Den økonomiske krise har haft konsekvenser for byens virksomheder og borgere. Mange er blevet arbejdsløse gennem krisen, virksomheder er gået konkurs, og kommunen har gennemført besparelser for at få udgifterne til at mødes med de faldende skatteindtægter.

Odense står samtidig ved indgangen til en periode, som vil forandre byen. Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, udviklingen af et nyt Campusområde og etableringen af et nyt supersygehus vil ændre byen. Forligspartierne ønsker derfor at investere i Odense, så de kommende års store udviklingsprojekter bindes sammen.


Fortsat billige varmepriser

Parterne bag forliget er enige om, at det er afgørende for et salg, at fjernvarmeforbrugerne i Odense fortsat er sikret meget attraktive varmepriser.


- Vi er i forligskredsen enige om tre afgørende præmisser for tilvejebringelsen af kapitalen til investeringerne i byen. For det første skal forbrugernes fjernvarmepris efter et salg fortsat være blandt de billigste i Danmark. For det andet vil forligspartierne ved et salg lægge afgørende vægt på en høj grad af forbruger-indflydelse i det selskab, som måtte købe Fjernvarme Fyn. For det tredje er partierne enige om, at medarbejderne skal stilles svarende til lov om virksomhedsoverdragelse. Disse præmisser vil være styrende for de fremadrettede forhandlinger om salget af Fjernvarme Fyn, siger Anker Boye.

Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret om forhandlingerne, og en evt. aftale om salg indgås med forbehold af byrådets godkendelse.

Når salgsprisen er forhandlet på plads med en køber, vil forligspartierne præsentere de konkrete investeringer i ”Odense investerer”.

Info: 

Læs forligsteksten her

Kontakt:

Borgmester Anker Boye, tlf.: 40753333, email: ab@odense.dk