Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune giver ikke cykler til cykeltyve

18-02-2011

Man har de sidste par dage kunne læse i pressen, at Odense Kommune giver cykler til unge, for at de ikke skal stjæle andre folks cykler. Dette er ikke sandt.


- Jeg har de sidste dage forsøgt at forklare sagens rette sammenhæng til de journalister, jeg har været i kontakt med, men forgæves, siger rådmand Jan Boye. - Vi sponsorerer selvfølgelig ikke cykler til en flok cykeltyve, men støtter et projekt som vil tilbyde de unge cyklen som transportmiddel. De unge skal selvfølgelig leve op til nogle krav for at få cyklen stillet til rådighed, ligesom de skal passe og pleje den. Efter projektet kan de købe cyklen, så de også i fremtiden kan transportere sig på cykel.


I tirsdags indstillede By- og Kulturudvalget til byrådet at give støtte til projektet, hvor ca. 30 unge piger og drenge under visse forudsætninger får stillet en cykel til rådighed som transportmiddel i dagligdagen. De unge bor i området omkring Skt. Klemensparken, som ligger ca. 5 km uden for Odense.


- Det er uheldigt, at sagsteksten ikke har været god nok og givet et forkert indtryk af det her projekt og de unge, der skal deltage i det. Det beklager vi, og jeg håber, at vi med den her meddelelse kan fortælle den korrekte historie, siger Jan Boye.


Vilkårene for at deltage i projektet

De unge får stillet en cykel til rådighed for en toårig periode, og de skal aktivt anvende deres cykel og løbende passe og vedligeholde denne. Herefter har de mulighed for at købe cyklen, hvis de gennem hele perioden har opfyldt de krav, der er til at indgå i projektet.


Kravene til de unge for at indgå i projektet er følgende:

  • At de indgår i Projekt A til B
  • At de er i arbejde eller under uddannelse
  • At de ikke er på stoffer
  • At de skal deltage i en række fælles cykelture
  • At de løbende skal passe på og vedligeholde deres cykel

Fælles cykelture skal lære de unge om cyklen

Som en vigtig del af projektet skal de unge ud på en række fælles cykelture. Turene har til formål at vise de unge:

at cyklen er et effektivt transportmiddel

  • at det er sundt at cykle
  • at de nemt kan finde rundt i Odense på cykel
  • at de får mulighed for at komme uden for Skt. Klemensparken uden at skulle tage bus eller køres

Nogle af de unge har også et behov for at lære at cykle, lære færdselsregler for cyklister, hvordan man placerer sig som cyklist i trafikken, lære om de særligt trafikfarlige situationer osv.


Projekt A til B driver cykelprojektet

Cykelprojektet drives af Projekt A til B, som er et socialt projekt under Arbejdernes Boligforening, Odense Kommune og Landsbyggefonden, der hjælper unge med job/uddannelse, og som er fast lokal base for de unge. Projekt A til B vil stå for udvælgelse og løbende kontakt til de unge, som indgår i projektet, forestå cykelturene samt undervise og hjælpe med cykelvedligeholdelsen. Den lokale ildsjæl Claus Larsen fra Projekt A til B vil være ankermand på projektet.


Kontakt

Jan Boye, rådmand, Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, mobil 20 40 29 12, e-mail: jb@odense.dk

Claus Larsen, projektleder, Projekt A til B, mobil 20 56 32 35, e-mail: claus@projektatilb.dk

Michael Aakjer Nielsen, projektleder, Cyklisternes By, Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, mobil 21 32 73 44, e-mail: mian@odense.dk