Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune fremtidssikrer sine veje i det åbne land

10-10-2011

Aftalen mellem Odense Kommune og NCC Roads er en såkaldt funktionskontrakt, der udelukkende indeholder krav til tilstanden af det færdige arbejde. Hermed sikrer kommunen, at belægningernes tilstand forbedres betydeligt, og at belægningerne vedligeholdes på et højt niveau gennem hele kontraktperioden.
 
En ny type kontrakt med mange fordele
Denne type kontrakt er den første af sin art på Fyn men er gennem de sidste 10 år blevet mere og mere udbredt i landets kommuner. I dag vedligeholdes mere end 10 % af de kommunale veje i Danmark gennem sådanne aftaler, og det medfører en række fordele: 

  • Der bliver bedre overensstemmelse mellem kommunens forventninger og det leverede produkt, da aftalen drejer sig om belægningens funktionsegenskaber og ikke asfaltens produktegenskaber.
  • Ansvaret for resultatet bliver mere entydigt placeret hos entreprenøren, da kommunen ikke specificerer bestemte produktegenskaber.
  • Ansvaret og friheden giver entreprenøren et ekstra incitament til at udvikle mere konkurrencedygtige produkter og produktionsmetoder.

Kontrakten lyder på 78,7 million kr., og den strækker sig over de næste 15 år. Den forholdsvis lange kontraktperiode skyldes, at der ved denne type kontrakter er behov for et fornuftigt forhold mellem den forventede levetid af belægningerne og kontraktperioden.
 
Information om vejarbejde
Det er vigtigt for Odense Kommune, at borgerne oplever gennemførelsen af vejarbejderne så positivt som muligt. Derfor arbejder Odense Kommune og NCC Roads tæt sammen om at sikre at borgerne bliver tilstrækkeligt informeret om vejarbejderne. NCC Roads vil gennemføre arbejderne med så få gener for trafikanter og naboer som muligt.
 
Inden længe opretter NCC Roads en hjemmeside, hvor man kan se, hvor og hvornår der er planlagt vejarbejde, og der annonceres årligt om planlagt vejarbejde. Kommunens borgere er desuden velkomne til at kontakte NCC Roads om spørgsmål til kontrakten.
 
Kontrakten omfatter

  • 300 km kørebaner
  • 8.000 m2 asfaltpladser
  • 5.500 løbende meter fortove
  • 41 km stier
  • 2.800 løbende meter grusveje
  • 2.900 m2 gruspladser
  • Rabatter langs veje og stier

Kontakt
Teamleder Poul-Ivan Ikkala, Myndighed og Vejdrift, Odense Kommune, tlf. 66 13 13 72 / 21 70 96 12, e-mail: poia@odense.dk
Områdechef Hans Muurholm, NCC Roads A/S, tlf. 66 15 75 56 / 29 48 94 80, e-mail: hnm@ncc.dk