Spring til indhold
Nyhed

Odense investerer i bedre læsefærdigheder

09-06-2011

En treårig satsning på læsning i alle fag skal løfte lærernes kompetencer og give eleverne ekstra hjælp i klassen

Læsning er ikke kun et anliggende for dansklæreren. Læsning er en forudsætning for forståelsen i alle skolens fag. Derfor igangsætter Odense Kommune nu, i samarbejde med Odense Lærerforening, et treårigt projekt ”Læsning og skrivning på 4. klassetrin”, hvor målrettede to-lærerordninger skal løfte niveauet i læsning. Skolernes læsevejledere og klassens faglærere skal således samarbejde om at højne kvaliteten af læseundervisningen ved at have læsevejlederen med som en del af undervisningen i også andre fag end dansk. Det sker for at sikre, at eleverne fortsat udvikler deres læsefærdigheder og dermed tilegner sig viden i fagene.

Projektet tager udgangspunkt i den landsdækkende kampagne ”Vi læser for livet” og starter op, når eleverne møder i skole efter sommerferien. I første omgang skal projektet køre på 9 af kommunens folkeskoler. De 9 skoler er Spurvelund, Åløkke, H.C.Andersen, Agedrup, Tarup, Højby, Korup, Munkebjerg og Seden.

Store forventninger til projektet

Fra flere sider er der store forventninger til projektet.

Helen Kjersgaard, der er læsevejleder på Humlehaveskolen, udtaler:

- ”Vi læser for livet" er et spændende projekt, som jeg glæder mig til at skulle være en del af – en anderledes måde at skulle varetage læsevejlederfunktionen på, med timer hele året i begge 4. klasser. Årgangens lærere i alle fag og jeg skal i samarbejde have fokus på, hvordan vi styrker børnenes måde at lære på, således at forståelsen, mestringen i at tilegne sig viden og formidlingen heraf udvikles for hvert eneste barn.

Børn- og ungerådmand Stina Willumsen ser også store perspektiver i projektet:

- Gode læse- og skrivefærdigheder er helt centrale i forhold til at nå målsætningen om, at alle unge skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. Nu investerer vi i en to-lærerordning på 4. klassetrin, hvor læsevejlederens særlige kompetencer kommer i spil. Læsning bliver en samarbejdsopgave for hele lærerteamet omkring klassen, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil rykke ved fagligheden – ikke kun i dansk, men i alle skolens fag.

Også fra Odense Lærerforening glæder man sig over den øgede satsning på læsning. Formand Anne-Mette Kæseler Jensen siger i forbindelse med lanceringen af projektet:

- Vi tror på, at selvom det foreløbigt kun er en 3-årig satsning, så vil effekten vise sig at være så stor, at man politisk fremover vil prioritere en vedvarende øget indsats på læsning på alle Odenses folkeskoler. Det er forskningsmæssigt helt klart, at en satsning på læsning i alle skolens fag er afgørende for de unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er læsefærdigheder og i høj grad den faglige læsning, der skal bringe eleverne videre gennem deres uddannelsesforløb. Satsningen er et konkret eksempel på, at når man går ud og bakker lærerne op ude i det enkelte klasselokale, så rykker det. Det er derude, man politisk kan gøre en forskel frem for med meget vidtløftige forslag. Det er derfor meget positivt, at Odense har valgt at sætte ind i forhold til den faglige læsning.

En del af arbejdstidsaftalen med Odense Lærerforening

I efteråret 2010 besluttede Byrådet, at der skulle spares 35 mio. kroner ved at hæve lærernes undervisningstimetal. I forbindelse med en ny arbejdstidsaftale for lærerne blev man enige om, at et eventuelt provenu skulle anvendes til at afbøde faldet i lærerstillinger. Det er dette provenu på 3 mio. kroner, der nu skal bruges til at øge læseindsatsen.

For yderligere oplysninger, kontakt:

·

 

Stina Willumsen, Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, tlf. 2621 9810

 

·

 

Anne-Mette Kæseler, Formand for Odense Lærerforening, tlf. 6612 6890
· Lærer Helen Kjersgaard, Humlehaveskolen (snart H. C. Andersen Skolen), mail: helen@kjersgaard.dk