Spring til indhold
Nyhed

Odense Havn er med i slutspurten som producent til forbindelsen over Femern Bælt

09-03-2011

Det betyder arbejdspladser og vækst, hvis Odense Havn bliver udvalgt som det sted, hvor elementerne til Femern Bælt-forbindelsen skal produceres.


Femern A/S er nu ude i en sidste sondering af mulige produktionssteder og Odense Havn har derfor netop afleveret projektkatalog med detaljerede oplysninger om såvel specifikke havneforhold som bosætningsmuligheder, adgangsforhold til lands og til vands mv.


Om Odense Havn bliver endelig valgt ud, besluttes først senere på året. Det vil give arbejdspladser til Odense flere år ud i fremtiden.


Et attraktivt erhvervsområde
- Hvis Odense Havn vinder opgaven, vil det endnu engang manifestere havnen som et vigtigt vækstområde. At Odense Havn nu er med i slutspurten om at levere til Femern Bælt forbindelsen viser, at området har format, og at vi har skabt et attraktivt erhvervsområde, siger Odenses borgmester Anker Boye.


Odense Havn har gennem de seneste år investeret i nærheden af 200 mil. kr. i nye havnearealer, kajanlæg, kraner mv., og muligheden for at byde ind på Femern Bælt opgaven viser ifølge havnedirektøren, endnu engang vigtigheden af at have en moderne havn med gode udvidelsesmuligheder.


- Hovedformålet for Odense Havn er at skabe vækst til området og gøre det attraktivt for nye virksomheder at flytte hertil. At det nu er muligt at byde ind på så stor en opgave viser, at vi er lykkedes med det, og at Odense Havn har kapacitet til at løfte de helt store opgaver.


Udvidelse af havneområdet

Fremover bliver Odense Havn endnu mere egnet til at løfte store produktioner. Det arbejdes pt. på en VVM – redegørelse, som skal gøre det muligt at etablere et 50 hektar stort areal til havneområde.
I første omgang er området tænkt som produktionshavn for elementer til Femern Bælt forbindelsen. Samtidig indgår området i den samlede masterplan for Odense Havn, som skal sikre forsat plads til vækst i de kommende år.

- Vi forventer, at planen kan blive endeligt vedtaget i marts 2012, hvorefter anlægsarbejdet straks vil blive igangsat, siger Carsten Aa.

Fakta:

  • 11 havne/områder i Danmark og 8 i udlandet har meldt deres interesse i at tilbyde de nødvendige arealer til produktionen.
  • I processen er blandt andet kigget på infrastruktur (både på vandsiden og landsiden), metrologiske forhold og muligheden for huse den arbejdskraft, der flytter til området, mens arbejdet er i gang.
  • Inden udgangen af 2011 bliver det endeligt besluttet, hvilke områder der er bedst egnede.

     

    Odense Havn i dag Odense Havn med udvidet
    havneområde