Spring til indhold
Nyhed

Odense gør administrationen mindre

27-10-2011
Der har i mange år været en tendens til, at den offentlige sektor vokser og vokser trods store bestræbelser på det modsatte.

Ligeledes har det i en årrække i Odense Kommune ikke været muligt at reducere i administrationen. Men det skyldes primært en større mængde opgaver, som kommunen overtog fra Fyns Amt efter nedlæggelsen af amterne 1. januar 2007. Det var eksempelvis det specialiserede socialområde, miljøtilsyn og genoptræning efter hospitalsophold. Derudover har beskæftigelsesreformen i forbindelse med kommunalreformen også givet ekstra administrativt arbejde.

Men nu går det den anden vej. Nye og helt aktuelle tal fra 2010 til 2011 viser, at det er lykkedes at skære ned på det administrative personale med hele fire procent. Ligeledes er der i Budget 2012 lagt op til, at kommunen frem til 2015 skærer yderligere 500 årsværk væk blandt det administrative personale.

Effektiviseringer
Den nye linje skyldes den nye økonomiske virkelighed, der præger kommunerne i disse år.

- Det er naturligvis vores opgave hele tiden at sikre den bedste service til borgerne for de færreste skattekroner. Administrative medarbejdere tilfører også kommunen en masse værdi, men vi er samtidig nødt til at se i øjnene, at den økonomiske virkelighed er barsk med faldende skatteindtægter og en international økonomisk krise, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

- Konsekvensen er færre hænder til at levere den samme eller en bedre service. Derfor er det en fast del af vores budgetprogram hvert år se på, hvordan vi kan effektivisere mest muligt i den opgaveløsning, som skal understøtte kerneydelserne til borgerne, tilføjer han.

I Budget 2012 er digitalisering af journalskrivning, reduktion af sygefravær og bedre indkøb blot nogle af de effektiviseringer i administrationen, der tilsammen skal give besparelser for over en halv milliard kroner ud af en samlet drift på knap 10 milliard kroner.

Nye velfærdsydelser
Fremover vil også en helt ny opfattelse af velfærdsydelserne hos både borgere og medarbejdere i kommunen være afgørende for, om der kan leveres velfærd til borgerne med færre hænder.

- Derfor har byrådet vedtaget en ny velfærdsdagsorden, Ny virkelighed – ny velfærd, der kort sagt beskriver, hvordan vi via øget forebyggelse, samarbejde og fællesskaber med borgerne kan udvikle og sikre et ordentlig velfærdsniveau fremover, siger Jørgen Clausen.

Kontakt:
Stadsdirektør Jørgen Clausen, mobil 40434424, jc@odense.dk
Økonomidirektør Bente Monsen, mobil 51540839, bemo@odense.dk