Spring til indhold
Nyhed

Odense får ny sundhedspolitik

02-02-2011
I dag skyder byrådet i Odense Kommune arbejdet med Kommunes nye sundhedspolitik i gang. Byrådet skal drøfte, hvad der fremover skal være visionerne på sundhedsområdet.

Politikerne er enige om, at sundhed skal stå meget højt på dagsordenen:

- Sundhed er lige så vigtigt som store anlægsprojekter. Det handler om Odenses fremtid. Det skal afspejle sig i vores politiske debatter og prioriteringer, og vi skal i højere grad understøtte, at vi hver især tager ansvar for at kunne leve længere med flere gode år. Vi skal have mere ud af vores investeringer i sundhed til gavn og glæde for den enkelte, udtaler ældre- og handicaprådmand Jane Jegind (V).

Veronica Hansen (F) supplerer:

- En tidlig, forebyggende indsats er den bedste investering. Vi ved, at der er stor social ulighed, når det kommer til sundhed, så derfor skal vi målrette vores indsatser, så dem, der har brug for det, kan få lidt ekstra. Her er sundhedsplejens sundhedshus i centrum et godt eksempel på en tidlig indsats, hvor der frigøres nogle ressourcer til ekstra hjemmebesøg hos familier med behov for det. Samtidig skal vi også tænke sundhed mere bredt, så vi får det ind under huden på alle medarbejdere i kommunen. Mange af skolerne arbejder for eksempel med sundhed som en naturlig del af skoledagen med fokus på kost, motion og ikke mindst trivsel.

Helt ny politik
Byrådet i Odense har valgt at udarbejde en helt ny sundhedspolitik frem for blot at revidere den eksisterende fra 2007.

- Vi har gennem de sidste fire år gjort os en lang række erfaringer med de opgaver, vi fik på sundhedsområdet i forbindelse med strukturreformen, og disse erfaringer skal danne baggrund for en ny sundhedspolitik, fortæller direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen Helene Bækmark, der er projektejer på den nye sundhedspolitik.

Hun fortsætter: 

- En bred tilgang til sundhedsbegrebet i en ny politik vil sætte sundhed på dagsordenen, så Odense kan blive kendt som en by, der går foran på sundhedsområdet. Den nye sundhedspolitik skal være ambitiøs og nytænkende, blandt andet ved at lægge op til at indgå nye partnerskaber.

Processen i arbejdet med den nye politik
Udarbejdelsen af den nye sundhedspolitik følger det politikkoncept, der er vedtaget for Odense Kommune. Den nye sundhedspolitik vil derfor blive en overordnet ramme med visionselementer og politiske og strategiske mål for sundhedsområdet.

Det er politikerne, der udarbejder politikken for sundhedsområdet i Odense Kommune. Efterfølgende står medarbejdere i Odense Kommune for tur, når der skal udarbejdes konkrete strategier for de forskellige afdelinger på baggrund af den vedtagne politik.

Den politiske følgegruppe til arbejdet med Odense Kommunes nye sundhedspolitik består af: Jane Jegind (V), Alex Arendsen (O), Merete Østerbye (C), Veronica Hansen (F), Per Berga (Ø) og Peter Rahbæk Juel (A).

Den nye sundhedspolitik sendes i høring den 8. april 2011 og behandles endelig i byrådet den 22. juni 2011. Der er byrådsorientering om den nye sundhedspolitik i dag, onsdag den 2. februar, kl. 15.45-16.45 forud for dagens byrådsmøde på Odense Rådhus.

Kontakt
Direktør Helene Bækmark, Ældre- og Handicapforvaltningen, tlf. 65 51 30 01
Rådmand Jane Jegind (V) tlf. 20 91 10 31
Veronica Hansen (F) tlf. 51 33 55 78