Spring til indhold
Nyhed

Odense får ny bæredygtig bydel

10-06-2011
I dag tirsdag den 7. juni har By- og Kulturudvalget taget stilling til strukturplanen for Bæredygtig bebyggelse i Bellinge.

En helt ny og bæredygtig bydel skal tilføre Odense unikke kvaliteter og tiltrække nye borgere med regnvandssø, solceller og et spændende landskab. - Det er et ualmindeligt interessant projekt, mener rådmand Jan Boye.

Et 45 ha stort område i Bellinge skal blive et eksempel på og give erfaringer til fremtidens bæredygtige bydele i Odense. By- og Kulturudvalget har i dag sendt strukturplanen for området til godkendelse i Byrådet.

- Det er et ualmindeligt spændende projekt, som både er visionært, nytænkende og forbillede for andre kommuner. Jeg vil mene, at det her projekt har potentiale til at skærpe Odenses profil som en bæredygtig by - både lokalt og nationalt. Samtidig tror jeg også, at en bæredygtig bydel vil kunne tiltrække mange nye borgere til Odense, siger rådmand Jan Boye.

Strukturplanen udfordrer vanetænkning
De bæredygtige aspekter er indarbejdet allerede i forbindelse med udarbejdelsen af bebyggelsesplanen og dermed også i byggemodningsprocessen. Det giver helt nye muligheder, at bæredygtigheden i området indtænkes allerede i planlægningen af området.

5 parametre for bæredygtighed udfordrer den traditionelle måde at tænke planlægning og byggemodning af en forstadsbebyggelse i denne størrelse:

  • Minimering af omfanget af infrastruktur
  • Intet overfladevand til offentlig kloak
  • Øget biodiversitet
  • Mindst mulig terrænregulering og jordtransport
  • Fortætning af bebyggelse
  • Bæredygtigt landskab og solcelleenergi
Strukturplanen vil lade landskabet styre, hvor der skal bygges, hvor regnvandet skal ledes hen, og hvor der skal være friarealer. Landskabets kvaliteter skal fremhæves og styrkes til gavn for områdets kommende beboere.

Regnvandshåndtering er der også tænkt på. De naturlige lavninger i landskabet bliver ikke bebygget, men holdes fri til at håndtere kraftige regnvejr. Den største del af regnvandet vil blive ledt ud i en sø, som forhåbentlig også vil blive en attraktion i området og en del af dets identitet. Kommende beboere kommer også til at skulle håndtere regnvand på deres grund.
 
Strukturplanen lægger op til, at der i området skal indarbejdes solceller. Det er ikke nødvendigvis de enkelte husstande, der skal have solceller, men derimod er der lagt op til fællesanlæg, hvor beboerne kan købe sig til energi.

Nyskabende tiltag er godt for Odense
- Der er ingen tvivl om, at det her projekt vil være med til at skabe interesse om Odense og brande byen i en helt ny retning. Allerede nu har Københavns Universitet og forsyningsvirksomhederne vist deres interesse. Men jeg tror nu også, at det vil tiltale nye borgere, at de kan flytte til Odense og leve bæredygtigt. Der er både økonomi i det, men der er også et statement i at sige, at man bor i en bæredygtig bydel, siger rådmand Jan Boye.
 
Den nye bæredygtige bydel skal sælges gennem en bevidst salgsindsats, da der stilles nye og anderledes krav til byggeriet, den færdige bolig og fremtidig pleje af området. Salgsindsatsen skal også målrettes borgere, som Odense Kommune gennem sin bosætningsstrategi ønsker at tiltrække og fastholde - strategiens hovedfokus er de 25-39 årige med lang videregående uddannelse i rygsækken.

Yderligere informationer
Dorthe Harbo, kontorchef i Byplan, By- og Kulturforvaltningen, e-mail: dhaa@odense.dk, tfl.: 6551 2501, mobil 2933 5457
Jacob Juhl Harberg, projektleder, Trafik og Anlæg, By- og Kulturforvaltningen, e-mail:jajh@odense.dk, tlf.: 6551 2760