Spring til indhold
Nyhed

Nyt Musik- og Teaterhus skal skabe liv og vækst i Odense

06-04-2011

Den 6. april går Odense Kommune i udbud med nyt Musik- og Teaterhus på 32.000 m2 og 1800 siddepladser placeret i Odense bymidte.  Det bliver blandt de største kulturhuse herhjemme og er en del af et samlet kultur, uddannelses og byfornyelses projekt til knap 3 milliarder kr.

Odense har valgt at investere sig ud af krisen. Hele Odenses bymidte bliver ændret fra at være befærdet af dagligt 30.000 biler til at blive et levende og åbent byrum med liv i centrum til gavn for handel, service og kulturtilbud.

- Når investering i kultur bringes sammen med byrum, boliger, liberale erhverv og letbanen, er investeringen en kendt vækstgenerator – også til gavn for det lokale erhvervsliv, udtaler Jan Boye, rådmand i By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune.

Central placering
Musik og Teaterhuset placeres på en af byens bedste grunde tæt på banegården og rådhuspladsen. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole og Odense Teater bliver en del af projektet, der integreres tæt med omdannelsen af Thomas B. Thriges gade samt med den kommende letbane.

Musik- og Teaterhuset beløber sig til omkring 1/2 milliard kr., hvoraf Odense Kommune betaler ca. 270 millioner kr. Kommunen investerer 1,8 milliarder kr i en ny letbane. Desuden investerer kommunen sammen med Realdania i omdannelsen af Thomas B. Thriges gade  - begge parter bidrager med 255 millioner kr.

Musik- og Teaterhusets foyer udvikles som et byrum under tag. Det åbne indendørs byrums placering giver direkte adgang til de omkringliggende byrum, som er en del af Thomas B. Thriges Gade-projektet. Derfor har Partnerskabet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Realdania og Odense Kommune, besluttet at afsætte 20 mio. kr. til den særlige byrums-foyer. De 20 mio. kr. finansieres som en del af Realdanias samlede støtte til Thomas B. Thriges Gade-projektet.

- Musik- og Teaterhusets kommende foyer skal fungere som et overdækket offentligt byrum, der integreres i Thomas B. Thriges Gade-projektet. Vi synes i partnerskabet, det er oplagt, at støtte dette indendørs byrum, der på alle årstider vil blive et aktivt, samlende sted i området og i byen, og samtidig vil det kunne benyttes som formidlingssted for udstillingsaktiviteter i forbindelse med kommende byprojekter i Odense, som f.eks. omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade til en mangfoldig bydel, siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Offentligt-privat samarbejde
Odense har valgt at lægge Musik- og Teaterhuset ud i offentligt-privat samarbejde ud fra devisen: ”Gør det, du er bedst til” og forventer at få sammensat et handlekraftigt konsortium, der vil bygge og stå for driften af Huset.

- Konkurrencepræget dialog som udbudsform sikrer efter vores opfattelse, at de relevante aktører bringes sammen i konsortier, der er stærke nok til at løfte opgaven. Byrådet sætter rammen og inviterer interessenterne til at indgå i forpligtende samarbejder, siger Søren Bonde Hansen, direktør i By- og Kulturforvaltningen.

Flere kunstarter samles
I 2014/2015 forventer Odense Kommune, at Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskolen og Odense Teater kan flytte ind i de nye og bedre rammer, som Musik- og Teaterhuset vil give dem.

- Jeg kan med tilfredshed konstatere, at landets tredje største by inden for en overskuelig årrække kan tilbyde musik- og scenekunstuddannelserne tidsvarende rammer. Samtidig kan jeg ønske Odense tillykke med en centralt beliggende ny kulturinstitution, der i langt højere grad end det tiligere har været muligt, vil indgå som toneangivende aktør i samspil med regionens øvrige kulturliv, udtaler Axel Momme Rektor Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

- Odense Teater ser store muligheder for at trække på de synergier, som nødvendigvis vil opstå, når flere kunstarter samles under samme tag. Med etableringen af det kommende Musik- og Teaterhus, får Odense muligheden for at skabe et kunstnerisk kraftfelt, som med de rigtige prioriteringer og ressourcer, kan bringe stor synlighed i både ind- og udland. Odense Teater ser frem til at få en centralt placeret scene, som naturligt spiller sammen med teatret i Jernbanegade, især når den samlede plan for hele området omkring Musik- og Teaterhuset falder endeligt på plads, udtaler Michael Mansdotter, Teaterchef Odense Teater.

Ud over musik og teater vil Huset kunne anvendes til konferencer og events og vil have tilknyttede mødelokaler og kan optimeres ved at indarbejde køkkenfaciliteter m.v.

Fakta

• Det nye Musik- og Teaterhus har et samlet areal på ca. 32.000 m
• Store sal – 1.800 pladser – 5.540 m2
• Foyer med foyerscene – 1.740 m2
• Ca. 6.100 m2 til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole
• Ca. 800 m2 til Odense Teater
• Café, restaurant, butik og evt. ungdomsboliger udgør ca. 2.900 m2.
• 285 parkeringspladser i kælder


Udbudsmaterialet, projektmaterialet og fotos
kan downloades her: www.odense.dk/musikogteaterhuset


Yderligere informationer
Rådmand Jan Boye, By- og Kulturforvaltningen, jb@odense.dk, tlf.: 20402912
Direktør Søren Bonde Hansen, By- og Kulturforvaltningen, sbh@odense.dk, tlf.: 65512001, mobil: 26121560
Kontorchef Pia Bay, By- og Kulturforvaltningen, pbc@odense.dk, tlf.: 65512653, mobil: 29474236
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, hps@realdania.dk, tlf: 70116666
Rektor Axel Momme, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, amo@smsk.dk, tlf.: 63119919
Teaterchef Michael Mansdotter, Odense Teater, mm@odenseteater.dk, tlf. 63139221


Historik

Et ca. 32.000 m2 stort Musik- og Teaterhus i Odense centrum er en lige lovlig stor mundfuld for Odense Kommune at gå i gang med. Derfor besluttede kommunen i 2008 at 'sælge' opgaven til en privat virksomhed, H.C. Andersens Kongres Center A/S, som både havde kapitalen og forstanden på sådanne projekter. Men i marts 2010 sluttede eventyret, da H.C. Andersen Kongres Center A/S måtte opgive projektet pga. finanskrisen.

Odense Kommune overtog og bearbejdede herefter det projektmateriale, som H.C. Andersen Kongres Center A/S havde udarbejdet. Og i efteråret 2010 gennemførte Odense Kommune en teknisk dialog med interessenter, potentielle finansierings-, drifts- og aftalepartnere.

I teknisk dialog
Formålet med den tekniske dialog var at finde ud af at optimere projektet med Musik- og Teaterhuset, så andre kunne være interesserede i at investere i det ambitiøse projekt. I dialogfasen kom der flere spændende betragtninger frem. F.eks. blev det konstateret, at lokaliteterne til bl.a. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater, café, restaurant og parkeringskælder stadig er fornuftige investeringsmuligheder. Den store udfordring ligger i økonomien i foyeren og den store sal.

Kultur giver ikke overskud
Den oprindelige aftale var, at kommunen skulle lægge grund til projektet og betale 90 millioner kroner for derved at få delvis brugsret til huset i 25 år. Herudover ville Odense Kommune betale 8 mio. kr. årligt i 15 år.

På baggrund af den tekniske dialog lægger Odense Kommune nu op til at betale i hele brugsretsperioden: 11 millioner kr. de første 5 år og så 8 mio. kr. årligt i 20 år. Kommunen betaler også engangsbeløbet på 90 millioner kr. og lægger grund til det nye Musik- og Teaterhus.

Odense Kommune har brugsret til store sal og foyer.