Spring til indhold
Nyhed

Musik- og Teaterhus i nyt udbud?

13-01-2011

By- og Kulturudvalget skal den 18. januar tage stilling til, om Musik- og Teaterhuset skal i nyt udbud. Og det skal det, mener både borgmester Anker Boye og rådmand Jan Boye.

- Vi er enige i den proces, By- og Kulturforvaltningen foreslår, af flere grunde. Musik- og Teaterhuset har været igennem en såkaldt teknisk dialog for at afklare, om der er aktører på markedet, som kan og vil realisere projektet. Og det har dialogprocessen vist, at der er, siger rådmand Jan Boye.

Derudover har processen også vist, at det er en forudsætning, at de interesserede aktører bringes sammen om at løse opgaven. Projektet er så komplekst, at en aktør alene ikke kan dække alle opgaver på en tilfredsstillende måde.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at udbudsformen skal være konkurrencepræget dialog med en indledende prækvalifikationsproces.

- Denne udbudsform sikrer efter vores opfattelse, at de relevante aktører bringes sammen i konsortier, der er stærke nok til at løfte opgaven. Byrådet sætter rammen og inviterer interessenterne til at indgå i forpligtende samarbejder, siger rådmand Jan Boye.

De økonomiske rammebetingelser for udbuddet ændres i forhold til det tidligere udbud ved, at den løbende betaling for brugsretsperioden bliver højere i opstartsårene, og brugsretsperioden udvides fra 15 til 25 år for at matche de øvrige offentlige institutioners lejeperiode. Der lægges op til, at der ydes vederlag til dialogpartnere.

- Efter prækvalifikationsprocessen beslutter byrådet om udbudsprocessen skal fortsætte, eller om projektet skal opgives. Det giver os muligheden for at standse Musik- og Teaterhuset, hvis der mod forventning ikke kan findes de rigtige partnere til projektets gennemførelse, siger borgmester Anker Boye.

Omkostningerne til prækvalifikationsprocessen og den højere løbende betaling i opstartsårene af brugsretsperioden forventes at udgøre ca. 16 mio. kr. som finansieres af bodsbetalingen, som Odense Kommune har modtaget i forbindelse med ophævelse af samarbejdsaftalen med H.C. Andersen Kongrescenter A/S.


Yderligere information
Borgmester Anker Boye, telf.: 40 75 33 33
Rådmand Jan Boye, telf.: 20 40 29 12