Spring til indhold
Nyhed

Nye muligheder for at afholde arrangementer på Odense Kommunes arealer

08-12-2011

Hidtil har man kun brugt kommunale arealer til almennyttige eller kulturelle arrangementer, hvor et evt. overskud går til ikke-kommercielle formål. Odense Kommune oplever nu en interesse for at bruge de kommunale arealer til andre formål, og derfor åbnes der nu som forsøg op for, at kommercielle arrangementer kan søge om at bruge de kommunale arealer.

 

- Vi vil gerne skabe mulighed for endnu flere oplevelser i byen til glæde for byens borgere og gæster, så derfor afprøver vi nu mulighederne for, at nye typer arrangementer kan finde sted på de kommunale arealer, siger Steen Møller, rådmand i By- og Kulturforvaltningen. 

 

I forsøgsperioden er der mulighed for at at afholde to arrangementer pr. år på følgende arealer:

  • Kongens Have i en afgrænset del af haven
  • I. Wilhelm Verners Plads på areal bag Rådhuset
  • Havnepladsen
  • Stige Ø på en afgrænset del ved Rødhuspladsen

Arealerne udlejes for forskellige beløb alt efter, hvor stort et areal man skal bruge, og hvilket areal det er. Lejeindtægterne bruges primært til at forbedre arealerne, så de bedre kan bruges til arrangementerne og af byens borgere i dagligdagen.
   
Kontaktinformation  
Steen Møller, rådmand i By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 51 48 19 20, e-mail: sm@odense.dk
Bo Seidelin Hune, landskabsarkitekt i By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 65 51 27 48 / 29 65 22 73, e-mail: bosh@odense.dk
Helle Dührkoop Dam, juridisk konsulent i By- og Kulturforvaltningen, tlf. 65 51 20 36, e-mail: hvda@odense.dk