Spring til indhold
Nyhed

Nu tages det første spadestik til Møntergårdens nye udstillingsbygning

17-03-2011

1. spadestik-arrangement den 21. marts kl. 11.00
Møntestrædes middelalderlige belægning, der kan dateres til 1300-1400-tallet var et af de fund, der blev gjort under de arkæologiske undersøgelser, som Odense Bys Museer i lighed med andre bygherrer har skullet gennemføre inden byggeriet af den nye udstillingsbygning kunne sættes i gang. I forbindelse med 1. spadestik-arrangementet den 21. marts løftes et stykke af denne belægning op, registreres og bevares i Odense Bys Museers samling til brug for fremtidig forskning og udstilling.

På den måde markeres afslutningen af de arkæologiske undersøgelser, mens rådmandens 1. spadestik markerer, at visionen om at skabe et samlet historisk museum, der skal dække byens og øens historie fra de ældste tider til i dag nu bliver til konkret handling.


Den nye udstillingsbygning – en delikat balancegang
Museet er gået til opgaven med stor ydmyghed i forhold til den udfordring det er at bygge ind i sammenhæng, der omfatter adskillige fredede og bevaringsværdige bygninger fra 1500- tallet og frem til 1900-tallet. Opgaven har været at etablere tidssvarende udstillings- og publikumsfaciliteter i en bygning, der på en gang udtrykker vor tid på samme måde som områdets øvrige bygninger udtrykker deres tid - og samtidig tilpasser og føjer sig ind i den eksisterende bebyggelse. En delikat balancegang, som blandt andet en afholdt arkitektkonkurrence har skullet belyse. Heldigvis var der blandt de 10 konkurrenceforslag flere gode bud på dette og museet er særdeles tilfredse med det projekt som arkitekterne Maali & Lalanda A/S har skabt og som nu er parat til at blive bygget.


Det nuværende og meget velbevarede Møntestræde vil atter forbinde Overgade med Sortebrødre Stræde, som det gjorde i middelalderen og helt frem til midten af sidste århundrede. Byen heles og der genskabes en naturlig vej i byen gennem museumsområdet med Møntestræde som museets pulsåre, der på en gang giver adgang til den nye udstillingsbygning og til Møntergårdens mange fine gårdrum.


Selve udstillingsbygningen placeres som en kompakt struktur samlet i to kerner omkring Møntestræde med facader mod Hans Mules Gade og Sortebrødre Stræde.

Inspireret af byens oprindelige matrikelstruktur er den relativt store udstillingsbygning nedbrudt i ”et ensemble af langhuse”, der i størrelse kan genkendes i Møntergårdens øvrige bygninger. På tilsvarende vis har arkitekterne med indlevelse i de eksisterende bygningers konstruktioner og materialer projekteret et konstruktivt system, der både giver de nye bygninger karakter og identitet og får dem til naturligt at høre til på stedet.


Bygningerne kommer til at rumme et modtagelsesområde med information, billetsalg, introduktionsudstilling, udstilling af aktuelle historiske genstande og arkæologiske fund og publikumsfaciliteter. Et stort udstillingsområde, hvor en permanent udstilling om byens og regionens historie fra istiden til i dag etableres samt multisale, der fleksibelt kan anvendes til særudstillinger, konferencer og møder.

Program den 21. marts
11.00        Velkomst v. museumschef Torben Grøngaard Jeppesen
11.05        Præparat af Møntestræde løftes op
11.15        Rådmandens tale
11.30        Første spadestik v. rådmand Jan Boye
11.40        Der serveres hønseboller i sovs med Lutendrank efter middelalderlig opskrift. Samt ale & most
12.00        Slut
Tidspunkterne er ca. tidspunkter.
 
Sted:
På byggefeltet ved Sortebrødre Stræde overfor Hotel H.C. Andersen.
Adgang for gæster og presse via Møntestræde fra Overgade. Presse med tungt udstyr kan få adgang via port i Sortebrødre Stræde.
 

Yderligere oplysninger:    

  • Museumschef Torben Grøngaard Jeppesen, tlf. 20 90 13 10, tgj@odense.dk  - Politisk forankring, finansiering.
  • Formidlingschef Asger Halling Lorentzen, tlf. 20 90 13 23, ahl@odense.dk  - Udstillinger, formidling.
  • Projektleder Vagn Nielsen, Odense Kommune, tlf. 29 42 90 02, vni@odense.dk - Byggeriets fakta, entrepriser, økonomi, tidsplan.
  • Arkitekt Jan Bo Jensen, Odense Bys Museer, 24 84 59 76, jbje@odense.dk - Arkitektur og funktioner .