Spring til indhold
Nyhed

Ny projektchef for Odense Letbane ansat

03-10-2011

Hanne Moe er udnævnt til ny projektchef for Odense Letbane, hun skal fremover stå i spidsen for letbane projektet og sikre fremdriften i det. Hanne Moe tiltræder som projektchef den 3. oktober 2011.

 

50-årige Hanne Moe har tidligere arbejdet med infrastrukturanlæg, byudvikling, trafikplanlægning, VVM, miljøvurdering og medvirket til at udarbejde grundlaget for Køge Kyst-projektet.

 

Stadsdirektør i Odense Kommune Jørgen Clausen betegner hende som den helt rigtige til at sikre fortsat fremdrift og et succesfuldt resultat i forhold til letbane projektet. 

 

”Hanne Moe er en erfaren leder, der har været med til at drive nogle komplekse byudviklingsprojekter. Hun besidder et bredt spænd af faglige kompetencer, og i sine tidligere ansættelser har hun har både arbejdet med planlægning og infrastruktur. Hun kender til betydningen af inddragende processer og har stor erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation. Jeg er derfor overbevist om, at hun vil forstå at bringe letbanen videre frem mod realisering”, siger Jørgen Clausen.

 

Før ansættelsen som projektchef på letbane-projektet har Hanne Moe blandet andet været ansat som plan- og trafikchef i Køge Kommune og bygge- og planchef i Ringsted Kommune. 

 

Hanne Moe vil fra den 3. oktober 2011 være organisatorisk placeret i Bystrategisk Stab i Borgmesterforvaltningen.

 


Yderligere information

For yderligere information kontakt: Jørgen Clausen, Stadsdirektør, Odense Kommune tlf. 40 43 44 24 eller Anne Velling, Chef for Bystrategisk stab på tlf. 20 11 20 12.

 


Fakta

  • Odense Letbane skal forbinde boligområder med ar­bejds- og uddannelsespladser på en bæredygtig måde. Og den skal forbinde midtbyen med det nye hospital, universitetet og det store udviklingsområde i sydøst.

 

  • Etableringen letbanen indgår i en samlet strategi for vækst, tiltrækning og transformation med overskriften ”Odense – fra stor dansk by til dansk storby”.

 

  • Den planlagte første etape er 14 km og går fra Tarup Center og Bolbro gennem midtbyen til Campus og til Hjallese Station. På længere sigt ønskes etableret en etape to, således at det samlede net danner et H og har en længde på i alt 21 km. Anden linje kan gå fra Vollsmose via fællesstræk­ningen til Vesterbro og videre mod Odense Zoo. Bag linjevalget ligger en grundig forundersøgelse af, hvor linjeføringerne bedst kan nå flest mulige mål og betjene flest mulige mennesker.

 

  • Med første etape kan en fjerdedel af Odenses indbyg­gere gå til letbanen på fem minutter. Med udgangspunkt i tal fra 2010 kan letbanen inden for 5 minutters gang betjene: 45.000 beboere, 35.000 arbejdspladser og 25.000 uddannelsespladser.

 

  • Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 2. december 2009 et trafikforlig, hvori Odense tildeles 4 mio. til en VVM-undersøgelse af en letbane i Odense. Odense Byråd har netop afsat midler til planlægningsarbejdet og Region Syddanmark har i årets budgetforlig tilkendegivet ønske om at undersøge mulighederne for regional støtte til projektet.

 

  • Du kan læse mere om Odense Letbane på www.odense.dk/letbane