Spring til indhold
Nyhed

Ny kampagne sætter focus på CO2-udledning

09-02-2011

I kølvandet på sidste år termografering af et område af Odense, lancerer Odense Kommune nu en oplysningskampagne for en udvalgt gruppe af husstande i det termograferede område. Projektet er iværksat som et led i Odense Kommunes ambitiøse klimaplan og skal bidrage til at sætte fokus på at mindske byens CO2-udledning.

I uge 6 udsender Odense Kommune et informationsbrev til 500 husstande i det termograferede område. Husstandene er valgt ud fra en analyse af varmeforskellene på termografibillederne, og de vurderes at have det største unødige varmetab, og dermed det største potentiale for energibesparelser.
 
- I Odense tager vi klimaproblematikken seriøst. Vi kan som kommune bare ikke løse klima-opgaven alene, men har brug for at byens borgere også tænker over klimaet, og hvad de selv kan gøre. Vi håber, at få odenseanerne med på vognen, og at de vil finde kampagnen positiv. Forhåbentlig hjælper vi også de udvalgte husstande, som måske ikke har tænkt over, at de kan spare penge ved at energirenovere deres hus. Det koster at fyre for gråspurvene, siger rådmand Jan Boye.

Information og spareråd
Brevet til de 500 husstande indeholder information om, hvor billederne er tilgængelige på www.odense.dk, et eksempel på, hvordan en hustand kan spare på varmen efter en renovering og almindelige spareråd.

www.odense.dk/sparenergi kan de enkelte husstande finde deres hus på termografikortet og få en idé om, hvor stort varmetabet er. Billedet er ikke så detaljeret, at man kan se, hvilke vinduer, der skal skiftes ud, men det giver en god fornemmelse af, hvad der kan forbedres, og forhåbentlig vil den enkelte husstand undersøge mulighederne nærmere. Her kan hjemmesiden give en hjælpende hånd til, hvad næste skridt kan være, hvis man vil energioptimere sit hus. Billederne fra den termografiske overflyvning er tilgængelige på hjemmesiden fra kl. 17.30, onsdag i uge 6.

Baggrund for termograferingen
Termograferingen af Odense Kommune blev foretaget i marts 2010 og foregik ved, at bølgelængden på bygningernes varmeudstråling blev målt fra luften med et varmefølsomt kamera. Herved kunne bygningsoverfladernes temperatur fastsættes.

Resultatet af termograferingen er et billede af, hvor meget varme områdets bygninger udleder til omgivelserne. Håbet er, at projektet kan bidrage til, at flere boligejere får iværksat effektive energirenoveringer, som medfører besparelser på CO2-udslippet og på de enkelte varmeregninger.

Det overfløjne område er afgrænset til ca. 1.000 hektarer af den centrale og sydlige del af Odense. Området strækker sig fra jernbanen til Niels Bohrs Allé nord/syd og fra Sdr. Boulevard til Ørbækvej vest/øst, og det indeholder både nyt og ældre byggeri samt forskellige bygningstyper.
 
Yderligere informationer

Projektleder Anja Henriksen, By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 6551 2449, mobil 2139 3623, e-mail: anhen@odense.dk

Rådmand Jan Boye,  By- og Kulturforvaltningen, tlf.: 6551 2000, mobil: 2040 2912, e-mail: jb@odense.dk