Spring til indhold
Nyhed

Forpagtningsaftale af Danhostel Odense Kragsbjerggaarden opsiges

29-06-2011

Sten Slot Knudsen, som også er formand for Horesta Region Syddanmark og medlem af Syddansk Turismes bestyrelse, har erkendt, at han ikke længere ser grundlaget for at drive to vandrerhjem i Odense, og tager derfor konsekvensen.


Halvandet års drift med nedsat forpagtningsafgift, som Sten Slot Knudsen forhandlede på plads med Odense Kommune, har ikke kunnet ændre ved et stadigt fald i omsætning og forudbestillinger.


"Driften forudsætter renovering, og det har ikke været muligt at få politisk tilsagn til dette. Kragsbjergaardens indretning er ikke tidssvarende, og bygningen egner sig ikke som vandrerhjem anno 2011 i sin nuværende stand. Dette skal også ses i sammenhæng med det pres, der ligger på hotelbranchens priser. Derfor ser jeg ingen anden udvej end at opsige forpagtningskontrakten", forklarer Sten Slot Knudsen.


"Vi har i de sidste 25 år haft et godt og konstruktivt samarbejde med Sten Slot Knudsen, og derfor er det selvfølgelig meget beklageligt, at det må ende nu. Det må herefter være op til politikerne at vurdere, om man ønsker at videreføre vandrerhjemmet i en eller anden form, eller om man vil overveje alternative anvendelsesmuligheder", siger adm. direktør Søren Bonde Hansen fra By- og Kulturforvaltningen.


Selv om Sten Slot Knudsen ønsker at give slip på vandrerhjemmet, har han alligevel gjort sig tanker om Kragsbjergaardens fremtid: "Jeg foreslår, at det lægges i 'mølpose' indtil situationen vedrørende etableringen af et kulturcenter på OKS er afklaret. For skulle centret blive til noget, så kunne Kragsbjerggaarden indgå i dette efter en modernisering, og herefter kunne byvandrerhjemmet eventuelt afvikles".


Alle Kragbjerggaardens forpligtelser opfyldes frem til udgangen af 2011, og forpligtelser for 2012 og 2013 overføres i videst muligt omfang til byvandrerhjemmet Danhostel City Odense ved Banegårdscenteret.
 
 
Kontaktinformation 
 
Søren Bonde Hansen
Adm. direktør
By- og Kulturforvaltningen
Odense Kommune
sbh@odense.dk