Spring til indhold
Nyhed

Hvem skal have Handicapprisen i 2011

02-12-2011

Kender du nogen i Odense, som i årets løb har ydet en særlig indsats for mennesker med handicap? Er svaret ’ja’, opfordrer Handicaprådet dig til at indsende dit forslag til en prismodtager. Forslaget skal vedlægges en kort begrundelse.

Handicapprisen er på 10.000 kroner og sponsoreres af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense (LBR Odense).

Hvem kan få Handicapprisen?
Prisen uddeles af Odense Handicapråd på baggrund af de indkomne forslag. Den gives til en person, virksomhed eller organisation i Odense, der i særlig grad yder en indsats for, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Prisens modtager kan for eksempel være:

En erhvervsdrivende, som har gjort noget særligt for at integrere mennesker med handicap i sin virksomhed
En butiksindehaver, som har øget tilgængeligheden til sin forretning for mennesker med handicap
En frivillig i en forening, som har arbejdet for at sikre deltagelse i foreningslivet for mennesker med handicap
En hvilken som helst anden person, der uegennyttigt har arbejdet for at forbedre forholdene for mennesker med handicap

Prismodtageren skal have adresse i Odense Kommune. Desuden skal den indsats, der ligger til grund for indstillingen, være kommet borgere i Odense Kommune til gode.

Indsendelse af forslag
Forslag sendes til Handicaprådets sekretariat via e-mail, gped@odense.dk, senest 9. januar 2012

Prisoverrækkelse
Afsløring af prisvinder og prisoverrækkelse foregår den 9. februar 2012 kl. 14.30 i forbindelse med Handicaprådets årlige temadag. Arrangementet finder sted i Salen, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.

Yderligere information
Formand for Handicaprådet, Birthe Malling, på tlf 65 94 35 27.